Ubbink heeft haar serviceprogramma uitgebreid met Wkb-services. Daarmee speelt het bedrijf in op de toetsing van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), die komend jaar bij 10% van de bouwwerken zal plaatsvinden. De wet zal overigens pas in 2022 definitief in werking treden en ook voor installateurs gelden.

Aannemers en onderaannemers, zoals dakdekkers en installateurs, moeten aantonen dat conform het Bouwbesluit 2012 is gewerkt. Dat is geen nieuwe regel, het is al verplicht. De Wkb verandert de praktijk echter wel. Dit komt door de uitbreiding van de aansprakelijkheid, de verplichte dossiervorming en de toetsing door een kwaliteitsborger.

Bij vragen over materialen of over de toepassing van producten geeft Ubbink gratis ondersteuning. Ze laat haar adviezen toetsen door PlanGarant. Dit bedrijf kan ook toezien op de werkzaamheden op de bouwlocatie. Ook kan een compleet Wkb-dossier bij ingebruikname geleverd worden.

WKB START
Een eerste stap bij de opbouw van een Wkb-dossier is WKB START. De kwaliteitsborger toetst voor aanvang van de bouwwerkzaamheden de plannen en adviezen; voldoen deze aan het Bouwbesluit 2012? De aannemer en kwaliteitsborger zullen vragen om de benodigde informatie aan te leveren: om welke materialen gaat het en hoe worden ze verwerkt. Ook wordt gevraagd de materiaalkeuze(s), werkwijze en het advies te onderbouwen. Een checklist toont aan dat aan de eisen van het Bouwbesluit 2012 is voldaan. Het advies wordt vervolgens door een onafhankelijke partij, PlanGarant, gevalideerd.

WKB CHECK
WKB CHECK voorkomt aansprakelijkheidsstelling. In de voorbereidingsfase geeft Ubbink uitgebreid advies én training. Plangarant valideert in de eerste fase het advies én voert daarna steekproeven uit op de bouwplaats. Daaruit volgt een rapportage die kan worden gedeeld met de aannemer en kwaliteitsborger. Ubbink waardeert een WBK-CHECK met extra productgarantie.

WKB COMPLEET
WKB COMPEET is een dossier voor bouwelementen zoals het dak en ventilatiesysteem. De kwaliteitsborger kan dit dossier integraal opnemen in het opleverdossier. Met WKB COMPLEET is de opdrachtgever verzekerd van kwaliteit. De plannen en de werkzaamheden zijn getoetst door PlanGarant en Ubbink geeft extra productgarantie af. PlanGarant verzorgt daarnaast:
- de opleveringsinspectie/ toetsing bij ingebruikname;
- een volledig Wkb-dossier dat deel uit zal maken van het opleverdossier.

PlanGarant is gecertificeerd voor de instrumenten TIS en SWK. Is bij de vergunningsaanvraag gekozen voor een ander instrument dan is validatie nu nog niet mogelijk. Tijdens de proefprojecten wordt gekeken welke mogelijkheden hiervoor zijn.

Ander relevant nieuws van onze redactie

‘Breng kwaliteitsborging niet onder bij de Raad van Accreditatie’

Het televisieprogramma Radar besteedde gisteravond aandacht aan een warmte-installatie in een woning in Hilversum. De installatie bleek niet voldoen aan ...
Verder Lezen

“Zonder kwaliteitsborging zijn we in 2050 niet energieneutraal”

Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 151 secondenIn 2050 moet de Nederlandse gebouwde omgeving energieneutraal zijn. Volgens Ron Bosch, dga ...
Verder Lezen

Bouwfysisch praktijkboek herzien met oog op invoering Wet kwaliteitsborging voor bouwen

Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 113 secondenHet Praktijkboek bouwfysica & bouwtechniek is herzien met het oog op de invoering ...
Verder Lezen