Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 151 seconden

In 2050 moet de Nederlandse gebouwde omgeving energieneutraal zijn. Volgens Ron Bosch, dga van technisch adviesbureau TIAB gaat dat ons nooit lukken als er geen behoorlijke kwaliteitsborging komt. En dat begint opmerkelijk genoeg al in de ontwerpfase.

De installateur wil een cv-ketel installeren, terwijl de klant uitdrukkelijk vraagt om een warmtepomp; tijdens de bouwfase zijn de rood gemarkeerde slangen voor warmwaterleidingen op, dus gaat de installateur verder met blauw gemarkeerde koudwaterslangen; bij de oplevering blijken de thermostatische mengkranen niet te werken omdat warmwater en koudwater zijn verwisseld; de aannemer heeft tijdens de schouw voor de oplevering geen idee wat er aan het binnenklimaat mankeert, omdat hij geen kaas gegeten heeft van installatietechniek. Zomaar enkele voorbeelden van missers uit de bouwpraktijk, waar adviseur Ron Bosch regelmatig tegenaan loopt.

Frustreren energieambities
Dergelijke fouten hebben niet alleen grote gevolgen voor het comfortniveau in woningen, ze frustreren ook nog eens de energieambities die we hebben als maatschappij, waarschuwt Bosch. “Vaak zijn de betrokken partijen zo obsessief bezig met het scoren van EPG-punten, dat ze nauwelijks oog hebben voor de daadwerkelijke eisen die een woning stelt. Trouwens, als de woning eenmaal is opgeleverd; wie komt dan toetsen of de EPG-eisen ook na pakweg een jaar worden gehaald. Zo’n rating zegt in dergelijke gevallen dus maar weinig.”

Geen begrafenis maar een feestje
Hoe moet het dan? Bosch: “Als je van een woningoplevering geen begrafenis wil maken, maar een feestje, let dan als installateur op de volgende zaken:

Tijdens de ontwerp- en bouwfase:
– Opleveren begint al tijdens de ontwerpfase. Stel de klant centraal en luister naar zijn wensen.
– Kijk met een kritisch oog naar jouw installatieconcept en pas het aan indien nodig.
– Blijf in gesprek met de klant, ook als alles niet naar wens gaat. Handel zijn vragen netjes en correct af.

Tijdens de voorschouw en oplevering moet de volgende procedure worden doorlopen. Vaak nemen collega bouwpartijen een aantal zaken voor hun rekening:
-De koper wordt per brief verwittigd over de voorschouw van de woning.  
-Tijdens de voorschouw wordt de woning grondig bekeken en worden eventuele gebreken op papier gezet. Zorg dat je hierbij aanwezig bent als installateur. Laat je niet afpoeieren door een aannemer. In de utiliteit is het al de normale gang van zaken dat de installateur meeloopt.
– Tijdens de oplevering zelf wordt de woning bekeken en er een proces-verbaal van oplevering gemaakt. De koper of extern deskundige kan nog eventuele opleverpunten aangedragen.
– De gehele installatie en woning wordt met de koper besproken, getest en er wordt duidelijke uitleg over gegeven.
– Tevens worden de meterstanden van gas, stroom en water genoteerd en ontvangt de koper een nieuwe set sleutels. 
– Bij de oplevering kan de bewoner zich laten bijstaan door een extern deskundige.
– De naam van de extern deskundige wordt dan ook op het proces-verbaal van oplevering vermeld.

Controleer na een jaar of de EPG-norm nog steeds wordt gehaald. Houd altijd in gedachten dat inspanning en kwaliteit zichzelf terugbetalen. Een klant wil jou best meerwerk geven, als hij maar kan bouwen op jouw kennis, kunde en klantgerichtheid.”