Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 113 seconden

Het Praktijkboek bouwfysica & bouwtechniek is herzien met het oog op de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Het boek is bedoeld voor ontwerpers en de uitvoerende bouw, maar ook voor adviseurs (bouwtechnisch en bouwfysisch), gemeentelijke plantoetsers en kwaliteitsborgers. Het biedt een overzicht van de bouwfysische en wettelijke eisen voor alle relevante gebouw- en installatieonderdelen.

De eisen waaraan de gebouwschil en gebouwgebonden installaties moeten voldoen zijn vastgelegd in het Bouwbesluit. Maar door de hogere eisen aan gebouwen en door de technische mogelijkheden worden de verwachtingen van de eigenaar of gebruiker ook steeds hoger. Om deze verwachtingen waar te maken wordt naar alle waarschijnlijkheid de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) ingevoerd.

Herziene uitgave
“Om goed voorbereid te zijn op de Wkb en om alle bijkomende uitdagingen het hoofd te bieden, is het Praktijkboek Bouwfysica herzien”, licht kennisadviseur Aldo de Jong toe. “Want veel van de eisen uit het Bouwbesluit en andere regelgeving zijn namelijk bouwfysisch van aard. Ze dienen bijvoorbeeld om het energieverbruik of geluidshinder te beperken.”

Ook installaties zijn een belangrijk onderdeel geworden, hoewel die eigenlijk niet tot de bouwfysica behoren. De reden hiervoor is dat installaties veel invloed hebben op de bouwfysica. Het praktijkboek geeft daarom per gebouw- en installatieonderdeel inzicht in de bouwfysische eisen die het Bouwbesluit stelt aan brandveiligheid, thermische isolatie, luchtdichtheid, vocht- en geluidwering en hoe die bouwtechnisch te realiseren. Daarnaast biedt de publicatie ruim 700 praktische tips voor kwaliteitsborging per gebouwonderdeel.

Praktijkoplossingen
Praktijkboek bouwfysica & bouwtechniek is bedoeld voor ontwerpers en de uitvoerende bouw, maar ook voor adviseurs (bouwtechnisch en bouwfysisch), gemeentelijke plantoetsers en kwaliteitsborgers. “Het biedt een volledig overzicht van de bouwfysische en wettelijke eisen voor álle relevante gebouw- en installatieonderdelen. Voor alle beschreven gebouwonderdelen worden bouwtechnische tips gegeven om bouwfysicaproblemen te voorkomen. Ook is een aantal bouwfysische voorbeeldberekeningen opgenomen”, legt De Jong uit. “Verder komen relevante niet-wettelijke bouwfysische prestaties aan de orde. Denk bijvoorbeeld aan warmte-accumulatie, inwendige condensatie en temperatuurspanningen in bouwmaterialen.”

“Zorgvuldiger detailleren en bouwen wordt steeds noodzakelijker om bouwfysische problemen in gebouwen in de toekomst te voorkomen. Voldoende achtergrondkennis van bouwfysica en inzicht in de bouwtechnische consequenties daarvan is daarom onmisbaar”, vertelt Aldo de Jong. “ISSO is er als één van de eerste kennisinstituten vroeg bij om de sector tijdig van praktische hulpmiddelen te voorzien.”