Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 101 seconden

In het gemeentehuis van Hoorn is de samenwerkingsovereenkomst getekend voor het Vitaal Thuis-project in Noord-Holland noord. Naast de drie grote zorgorganisaties Evean, Omring en Wilgaerden in de regio, spraken ook de gemeente Hoorn, het domoticacluster van gemeenten in de regio Alkmaar en een zestal vooruitstrevende installateurs uit de regio’s West-Friesland, Zaanstreek en Alkmaar en omstreken hun ambitie uit om zorgconsumenten te ondersteunen bij het langer zelfstandig thuis wonen.

Het eerste doel is om gezamenlijk ten minste 1.000 woningen in Noord-Holland noord te voorzien van betaalbare technische zorgoplossingen. Het is voor het eerst in Nederland dat een dergelijk breed samenwerkingsverband van gemeenten, zorgaanbieders en installatiebedrijven zich committeert aan de doelstellingen van het Vitaal Thuis-project van ActiZ, VitaValley en KIEN.

De bevolking vergrijst, waardoor de zorgvraag toeneemt en een tekort dreigt aan opgeleid zorgpersoneel. Mensen met een zorgvraag kunnen worden geholpen om langer zelfstandig thuis te wonen met technische zorgoplossingen in de eigen woning, zoals sociale alarmering, beeldzorg op afstand en leefstijl monitoring. Daarmee vermindert de zorgvraag, verbetert de zelfredzaamheid en neemt de kwaliteit van leven toe, welk belang door de recente wijzigingen in de zorgwetgeving wordt versterkt. Zorgorganisaties, gemeenten en installatiebedrijven spelen gezamenlijk een belangrijke rol in het toepassen en verbeteren van de juiste technische zorgoplossingen.

De samenwerking is het resultaat van het Vitaal Thuis-project. In Noord-Holland noord wordt dit project begeleid door ActiZ (organisatie van zorgondernemers), VitaValley (zorginnovatienetwerk) en Stichting KIEN (Stichting Knooppunt Innovatie Elektrotechniek Nederland). Deze drie organisaties coördineren en stimuleren de samenwerkingsverbanden op landelijk niveau. Vitaal Thuis heeft zorgorganisaties, overheden en installatiebedrijven aan tafel gebracht om de grootschalige uitrol van betaalbare en toekomstvaste thuiszorgoplossingen te stimuleren en te faciliteren. In het kader van het Vitaal Thuis-project worden in Nederland tien regionale samenwerkingsverbanden opgezet om zorgvraag en zorgaanbod in huis op een innovatieve wijze op elkaar af te stemmen. Het streven is om binnen twee jaar in die tien regio’s 10.000 woonzorgprojecten voor zelfstandig wonende ouderen en zorgbehoevenden te realiseren.

Voor meer informatie: www.actiz.nl, www.vitavalley.nl en www.stichtingkien.nl