In het gemeentehuis van Hoorn is de samenwerkingsovereenkomst getekend voor het Vitaal Thuis-project in Noord-Holland noord. Naast de drie grote zorgorganisaties Evean, Omring en Wilgaerden in de regio, spraken ook de gemeente Hoorn, het domoticacluster van gemeenten in de regio Alkmaar en een zestal vooruitstrevende installateurs uit de regio’s West-Friesland, Zaanstreek en Alkmaar en omstreken hun ambitie uit om zorgconsumenten te ondersteunen bij het langer zelfstandig thuis wonen.