Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 95 seconden

De Rijksgebouwendienst heeft als aanbestedende dienst bekend gemaakt dat Facilicom als winnaar het renovatieproject PPS Bezuidenhoutseweg 30 (B30) in Den Haag gegund heeft gekregen. In het Rijksmonument worden in 2016 Het Centraal Planbureau (CPB), het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het College Bescherming Persoonsgegevens (CPB) en de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) gehuisvest.

Het is na het Belastingkantoor Doetinchem voor de tweede keer in Nederland dat een publiek-privaat samenwerkingsproject aan één bedrijf, Facilicom, wordt gegund. De duur van het geïntegreerde DBFMO contract is vanaf ingebruikname 30 jaar.

 

“Voor de klant heeft het grote voordelen slechts met één partij afspraken te hebben. Alle disciplines die nodig zijn, hebben we zelf in huis”, vertelt president-directeur Hans Gennissen van Facilicom. “Door design, build, finance, maintain en operate (DBFMO) samen te brengen, stimuleert de Rijksgebouwendienst slimmer bouwen en besparen op bouw, verbruik en exploitatie. Dat werkt en maakt DBFMO daarom zo interessant voor overheden en bedrijfsleven. Zowel voor nieuwbouw maar ook bij renovatie zoals dit PPS-project. Wij zijn bijzonder trots op het feit dat wij wederom een – voor Nederland – uniek PPS-project gegund hebben gekregen”, besluit Hans Gennissen.

 

Het Rijksmonument aan de Bezuidenhoutseweg 30 is bijna 100 jaar oud en heeft een vloeroppervlakte van ca. 21.000 m2. B30  zal zich ontwikkelen tot hét kenniscentrum van de Rijksoverheid. Geen doorsnee kantoor, maar een ‘denktank’ waar excellent onderzoek verricht wordt en prikkelende debatten en seminars plaatsvinden. Dit wordt weerspiegeld in de architectuur, de voorzieningen en de dienstverlening in het gebouw.

Op de nieuwe website www.B30.nl is alle informatie te vinden over B30 zoals het nieuwe ontwerp, de geschiedenis, de gebruikers en live streams van de bouw.

Naast Facilicom stellen de volgende partijen hun kennis en diensten beschikbaar aan het consortium: KAAN Architecten, Braaksma & Roos Architectenbureau, Deerns, Pieters Bouwtechniek en Rebel Group.