Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 151 seconden

In augustus 2013 werd bekend dat de Subsidieregeling Zonnepanelen ten einde is gekomen. Betekent dit dan dat het niet meer rendabel is voor particulieren om over te stappen op zonne-energie? LG Solar, een divisie van LG Electronics geeft hier graag uitleg over.  

Een subsidie van maximaal 650 euro werd toegekend aan een huishouden met een zonnestroominstallatie met een vermogen van minimaal 3,5 kilowatt. Hiermee kan genoeg energie worden opgewekt voor een gemiddeld huishouden. De regeling zal geen vervolg krijgen. Wat veel particulieren zonder zonnepanelen nog niet weten, is dat de aanschaf op een andere manier – naast de besparing op de maandelijkse energiekosten – ook veel geld kan opleveren.

 

Sinds 20 juni vorig jaar kunnen particulieren die zonne-energie aanbieden aan hun energieleverancier, ook als btw-ondernemer aangemerkt worden. De Belastingdienst merkt particulieren aan als btw-ondernemer als zij voldoen aan de voorwaarden dat zij regelmatig en tegen vergoeding stroom leveren aan hun energiebedrijf. Het gaat hierbij om kleinverbruik-aansluitingen (3x80A).

 

Zodra particulieren aangemerkt kunnen worden als btw-ondernemer, maken zij grote kans om te vallen onder de kleine-ondernemersregeling. Dit is een tegemoetkoming voor ondernemers die maar heel weinig btw hoeven te voldoen. Een dergelijke btw-ondernemer die aan zijn energiebedrijf levert, moet dan btw berekenen over het bedrag dat hiervoor bij zijn energiebedrijf in rekening gebracht wordt. Ook moeten zij in de meeste gevallen btw voldoen over de stroom die via zonnepanelen opgewekt is en rechtstreeks verbruikt wordt. Zolang het per saldo te betalen btw-bedrag per jaar € 1.345 of minder is, hoeft dit bedrag echter niet aan de Belastingdienst te worden voldaan. Bovendien is het mogelijk om de btw op de aanschaf- en installatiekosten terug te vorderen bij de Belastingdienst. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden.

 

Als de btw-ondernemer bijvoorbeeld in totaal in een kalenderjaar 2.000 kWh op het net invoert en hiervoor een vergoeding krijgt van € 0,07 per kWh, dan bedraagt het verschuldigde BTW-bedrag hierover: 2.000 x 0,07 x 21% = € 29,40. Als de btw-ondernemer daarnaast 1.000 kWh zelf verbruikt, is hij hierover 1.000 x 0,191 x 21% = € 39,90 verschuldigd (totaal dus € 69,30). Op grond van de Kleine-ondernemersregeling hoeft hij dit btw-bedrag niet op de aangifte te voldoen (omdat het bedrag niet uitkomt boven € 1.345). Als de voorbelasting hoger is dan de verschuldigde btw (in dit geval € 69,30) heeft de btw-ondernemer nog wel recht op teruggaaf van het saldo-bedrag.

 

“Steeds meer mensen zien in dat het erg interessant is om te investeren in zonnepanelen”, stelt Michael Harre, Vice President EU Solar Group bij LG Electronics. “De beëindiging van de subsidie schrikt mensen in eerste instantie af om de investering aan te gaan. Maar wat deze mensen vaak niet weten is dat naast de kostenbesparing op de energienota, ook belastingvoordeel behaald kan worden door aangemerkt te worden als btw-ondernemer. Je verkoopt als het ware energie aan de energieleverancier mét btw. Als je onder de grens van de belastingdienst blijft, mag je deze zelf houden. Naast de gebruikelijke besparing, kan deze extra inkomsten naar verloop van tijd aardig oplopen.”

Voor meer informatie: www.lg-solar.com/nl