Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 101 seconden

Luka brandveilige doorvoeringenRegelmatig worden Lukaleden betrokken bij het uitvoeren van brand – en rookwerende doorvoeringen van luchtkanalen. Mede in dat kader heeft de Luka ook haar bijdrage geleverd aan een herziening van de publicatie ‘Brandveilige doorvoeringen’ van de ISSO, die dit jaar is verschenen.

De herziening van de publicatie was noodzakelijk geworden vanwege de nieuwste regelgeving Bouwbesluit 2012.  De recent herschreven publicatie, ISSO/SBRCURnet 809.14 ‘Brandveilige doorvoeringen’, vervangt publicatie ISSO/SBRCURnet 809.10 van oktober 2010.

Voor deze publicatie hadden Lukaleden regelmatig te maken met misverstanden omtrent het ophangen van de kanalen naar en vanaf de brand – of rookwerende doorvoering. In de herziene publicatie wordt hier uitvoerig op ingegaan met beschrijvingen, overzichten en diverse oplossingen voor verschillende wanden en vloeren met visualisatie van de doorvoeringen. De schrijfster van de herziene publicatie, mevrouw Boot van Efectis, heeft nu duidelijkheid verschaft met de nieuwe publicatie waaraan de Luka haar medewerking heeft verleend.

De Luka Commissie Milieu en Techniek alsook enkele Lukaleden hebben meegewerkt aan het onderdeel ‘Ventilatiekanalen’. Een van de oorzaken van de problemen was dat het brand – en rookwerend uitvoeren van doorvoeringen verschilt per type doorvoering. De nieuwe publicatie gaat daarom uitgebreid in op specifieke zaken en oplossingen voor doorvoeringen van metalen en kunststof leidingen, kabels en kabelgoten, luchtkanalen, en rookgasafvoer – en verbrandingsluchttoevoerleidingen.

Mede door de eigen bijdrage van de Luka aan de herziene publicatie vormt deze voor de Lukaleden nu een prima referentie met betrekking tot hun voorstellen, aanbiedingen en uitvoering van brandveilige doorvoeringen. Zij kunnen dus de ISSO/SBRCURnet publicatie 809.14(ISBN 978-90-5367-456-7 voor opdrachtgevers en keurende instanties als uitgangspunt nemen en hun eigen specifieke zaken hieraan toevoegen.

Een betere uitvoering van brandwerende en rookwerende doorvoeringen van luchtkanalen betekent een substantiële kwaliteitsverbetering van dit traject. Het is dan ook de bedoeling dat deze publicatie tevens wordt meegenomen bij het herschrijven van het nieuwe Luka Kwaliteitshandboek. Wat dat betreft neemt de Luka ook op het gebied van ‘Brandveilige doorvoeringen’ haar verantwoordelijkheid en levert hiermee een wezenlijke bijdrage aan de veiligheid in de Nederlandse gebouwen.

Voor meer informatie: www.luka.nl