Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 65 seconden

nieuwbouw2De totale werkvoorraad in de bouw is in augustus met één tiende maand toegenomen tot 8,2 maanden. Deze stijging deed zich zowel bij de burgerlijke en utiliteitsbouw, als bij de grond-, water- en wegenbouw voor. De totale orderportefeuille in de burgerlijke en utiliteitsbouw steeg met een tiende maand tot 9,0 maanden. Na een daling in juni nam de werkvoorraad in de woningbouw in augustus met drie tiende maand toe tot 9,2 maanden. De orderportefeuille van de utiliteitsbouw is in augustus met één tiende maand afgenomen tot 8,8 maanden.

Van de bouwbedrijven geeft in augustus een kwart aan stagnatie in onderhanden werk te ondervinden. Eén op de zeven ondervindt stagnatie als gevolg van onvoldoende orders. Twee derde van de bedrijven beoordeelt hun huidige orderpositie als normaal, terwijl bijna twee op de tien bedrijven deze als groot beoordeelt.

Ongeveer driekwart van de bedrijven verwacht geen verandering van de personeelsbezetting. Slechts 2 op de 100 bedrijven verwacht een lagere personeelsbezetting.

Meer dan een kwart van de bedrijven verwacht een toename van de prijzen. Vrijwel geen bedrijf verwachten een afname van de prijzen. Dit blijkt uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van augustus 2016 van het Economisch Instituut voor de Bouw. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.

[related_post themes=”text”]