Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 109 seconden

Het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf (OTIB) heeft twaalf vrouwen gevraagd om als klankbord op te treden voor producten en instrumenten die voor de branche worden ontwikkeld. Deze groep betrokken vrouwen komt twee keer per jaar bij elkaar om advies te geven. Eén van de onderwerpen die hierbij zeker aan de orde zullen komen, is het thema diversiteit. OTIB kiest voor deze benadering om het toenemend aantal vrouwen in de branche een podium te bieden en actief te laten meedenken.

In december 2013 kwam een actieve groep vrouwen uit de technische installatiebranche bij OTIB op bezoek. Zij bezochten de modelwoningen van het project Technologie Thuis Nu!, waar techniek en zorg samenkomen met als inzet mensen langer veilig en comfortabel thuis te kunnen laten wonen. Deze groep vrouwen – bestaande uit vrouwelijke ondernemers, waarvan sommigen met een technische achtergrond – komt al langer bij elkaar om ervaringen te delen. Informeren en inspireren is hierbij het motto. OTIB wil graag de inzet en betrokkenheid van deze vrouwen breder benutten. Omdat steeds meer vrouwen in de technische installatiebranche werken, is juist hun betrokkenheid essentieel en representatief. 

 

Yvonne Hermkens is als projectleider Diversiteit betrokken geweest bij de opstart van deze groep vrouwen. Zij opperde dan ook de opzet van een klankbordgroep. “In deze groep zit veel denkkracht. Dat viel me elke keer weer op. En als OTIB dat kan benutten, lijkt mij dat winst.” De onderwerpen die OTIB met hen zal delen zijn verschillend. “Op het terrein van diversiteit kunnen we hun input goed benutten. Het is voor hen een vanzelfsprekendheid, maar wij zijn bezig om nog gerichter beleid te ontwikkelen. Ook als het gaat om de benadering van kleine bedrijven, kunnen we de reflectie gebruiken. Zijn de instrumenten die wij ontwikkelen voldoende passend?” De klankbordgroep zal twee keer per jaar bij elkaar komen of worden bevraagd. “OTIB maakt een concrete agenda. Welke producten willen we voorleggen of testen? Aan welke onderwerpen willen we aandacht besteden? Ik zie echt de meerwaarde. Voor deze vrouwen betekent het betrokkenheid, inzicht in alle projecten en de mogelijkheid van sturing. Een win-winsituatie aan beide zijden.”
Voor meer informatie: www.technologiethuisnu.nl