Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 110 seconden

Warmte- en koudeopslag in de bodem (WKO) wordt toegepast om gebouwen te verwarmen en/of te koelen. De investering in een WKO is hoog, maar eenmaal actief zou deze methode uiterst duurzaam moeten zijn, groot comfort bieden en zorgen voor een lagere energierekening. Van de 2.000 WKO-installaties in Nederland functioneert 70% echter allesbehalve naar verwachting!

 

Afdeling Duurzame Energieprojecten van Wolter & Dros biedt met WKO Garant een professionele oplossing voor falende WKO-installaties. Het installatiebedrijf gaat op twee locaties van Hogeschool Utrecht (HU), (De Nieuwe Poort 21 in Amersfoort en Oudenoord 700 in Utrecht) de WKO-installaties meer rendabel maken. Eerder behaalde Wolter & Dros al positieve resultaten voor UPC, het Sint-Nicolaaslyceum (Amsterdam) en het ROC Rijn IJssel in Arnhem.

 

Het contract met Hogeschool Utrecht sluit aan op het raamcontract Onderhoud dat de HU al heeft met CWF (Croon Wolter & Dros Facilities). Voor de locatie Oudenoord 700 geldt een beperkt WKO Garant-contract. Hier wordt maandelijks een uitgebreide rapportage opgesteld over het WKO-systeem. Verder zal Wolter & Dros eenmalig op basis van de genoemde rapportages een advies opstellen hoe de installatie moet worden ingesteld of aangepast. Dit om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen én om een optimum te vinden in comfort en energiekosten. De looptijd van deze overeenkomst is van 1 januari 2014 tot en met 1 juli 2015, omdat de HU dan locatie Oudenoord 700 zal verlaten. Voor locatie Amersfoort is een volledig WKO Garant-contract getekend. WKO-expert Edwin Normann: “WKO Garant werkt met een resultaatgarantie voor de opdrachtgever en Wolter & Dros zal een flinke besparing kunnen realiseren voor de HU.”

 

Binnen WKO Garant maakt Wolter & Dros effectief gebruik van een zelf ontwikkeld dashboard: de Energy Performance Monitor (EPM). Deze internetapplicatie biedt de klant in een oogopslag een compleet en begrijpelijk beeld van de duurzame, financiële en technische prestaties van de WKO-installatie. Na een quick scan en nulmeting worden klantspecifieke afspraken geformuleerd met betrekking tot financiële besparing en CO2-reductie. Voor klanten is het aantrekkelijk dat Wolter & Dros werkt volgens het principe ‘no cure, less pay’. Als  de resultaten niet volledig worden behaald, dan betaalt de klant minder.

 

Voor meer informatie: www.wkogarant.nl en www.wolterendros.nl