Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 115 seconden

In navolging van een eerste reeks succesvolle opleidingen in 2013, start Caleffi Academy met een nieuwe reeks scholingen in 2014. Zo wil Caleffi opnieuw tegemoetkomen aan de groeiende behoefte aan opleiding in de installatiebranche. Caleffi heeft vier nieuwe, actuele thema’s geselecteerd, geïnspireerd door de EU-regelgevingen en de duurzame toekomst waaraan we moeten bouwen.

 

De Caleffi Academy biedt professionals in de HVAC-sector de mogelijkheid om op een praktijkgerichte manier kennis over specifieke onderwerpen uit te breiden en te actualiseren. Een opleiding duurt een halve dag (14u-18u) en is gratis. Ze bestaat uit een theoretische uitleg die onderbouwd wordt met concrete toepassingen en oplossingen, in combinatie met praktische oefeningen en demonstraties. Een gastspreker zal telkens de materie vanuit een andere invalshoek benaderen.

 

Het opleidingsprogramma bestaat uit 4 opleidingen verspreid over 3 periodes in 2014, op verschillende locaties in Nederland en België.

1. Innovatieve oplossingen in HVAC-installaties
Het toepassen van de huidige standaards, eisen en normeringen in een HVAC-installatie is geen lachertje. In deze opleiding wordt teruggegaan naar de grondbeginselen van een HVAC-installatie. Vanuit deze basis worden concrete toepassingen en oplossingen uitgewerkt volgens de huidige wet- en regelgeving.

2. Warmtesystemen
Deze opleiding behandelt concrete toepassingen en oplossingen in sanitaire en cv-installaties in centrale stookplaatsen of stadsverwarmingsinstallaties. Concreet houdt dit in het wanneer, waarom en hoe toepassen van verschillende distributie-units en energie- of warmtemeting.

3. Drinkwaterbeveiliging
De Drinkwaterwet is sinds 2011 in Nederland van kracht. Dit heeft verregaande gevolgen met betrekking tot het uitvoeren van de installaties en de controles ervan. Een belangrijk actueel thema.

4. Inregelen van cv-installatie

 

Het belang van een correct ingeregelde cv-installatie wordt steeds beter onderkend. Daar getuigt het succes van deze opleidingsdag in 2013 van. Caleffi Academy herhaalt deze opleiding, maar voegen er een extra belangrijke update aan toe. De nieuwe opleiding gaan een stapje verder en werkt concrete voorbeelden en toepassingen uit.

Wie weinig tijd heeft om Caleffi Academy op locatie te volgen, kan dezelfde opleidingen online volgen via interactieve webinars. Deze webinars vinden telkens ’s avonds plaats en kunnen achteraf herbekeken worden.

 

Caleffi Academy vond voor de eerste keer plaats in 2013. In totaal woonden meer dan 500 mensen uit de HVAC-sector een opleiding bij. Uit enquêtes bleek eveneens dat de algemene appreciatie uitstekend was. Gemiddeld honoreerden de cursisten de scholingen met een 8.

Voor meer informatie: www.caleffi.nl