Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 148 seconden

Ooit hebben we op school geleerd wat de vijf zintuigen zijn. Ook hoorden we over het bestaan van het zogenaamde zesde zintuig: het onverklaarbare. Of je het nu gelooft of niet, dit zesde zintuig gaat naar de zevende plek. Want ik ben ervan overtuigd dat technologie ons nieuwe zesde zintuig gaat zijn. Evenzo ben ik ervan overtuigd dat dit nieuwe zesde zintuig ons vakgebied gaat raken.

Mens en techniek: onlosmakelijk verbonden
Vanaf het allereerste moment heeft de mens allerlei vormen van techniek ingezet om zichzelf vooruit te brengen. Het verschil met vroeger is dat in deze tijd technische innovaties elkaar in moordend tempo opvolgen. Technologie is tot in de haarvaten doorgedrongen van onze manier van wonen, werken, recreëren en zorgen. We staan dag in dag uit met elkaar in verbinding via 1001 technische systemen. Soms bewust, vaak niet. Techniek in de vorm van energie en communicatie is van een zodanig groot belang, dat we in paniek raken wanneer het wegvalt. Waar zijn we zonder onze smartphone of tablet? Of misschien een betere vraag: wát zijn we zonder?

Techniek vermenselijkt
In de jaren ’90 was robotisering een industriële term. Wanneer je nu op dit woord zoekt, tref je een scala van visies en producten aan die dicht tegen ons mensheid aankomen. Was robotica de heilige graal in productiebedrijven, nu is het dit bijvoorbeeld ook in de zorgsector. Nog persoonlijker zien we een afgeleide hiervan breed toegepast worden. Via allerlei sensortechnologieën krijgen we meer inzichten ons leven en onze gezondheid. De slimme software aan deze sensoren geven ons op menselijke wijze adviezen. Een digitale Anna helpt je bij je medicijninname. Joop beantwoordt je vragen over je hypotheek. En Teksta de robothond is je nieuwe viervoetige huisvriend.

Zintuigen brengen kleur aan je leven
Dat onze zintuigen een wezenlijke functie hebben in ons dagelijks leven is voor iedereen wel duidelijk. Zonder word je letterlijk beperkt. Geldt dit voor vele van ons ook voor technologie? We brengen de techniek steeds dichter bij ons. Zo lezen we bijvoorbeeld al van chipsensor, die vanuit binnen het lichaam een conditiestatus meldt. Of wat te denken over de chip onder de huid van je hand waarmee je betalingen kunt doen? Waar ligt in essentie het verschil met de andere vijf zintuigen?

Natuurlijk begrijp ik er verschil is. De vijf zintuigen ontvang je bij je geboorte, terwijl technologie als zesde zintuig een vrije keuze is. Maar door de geschiedenis heen maak je op dat wij technologie meer zijn gaan omarmen. Eerst als hulp in huishouding en in toenemende mate als verlengstuk van ons (wel)zijn. Zonder energie, zonder communicatie voelen wij ons beperkt!

Het zesde zintuig: de toekomst
Eén ding weet ik zeker: technologie blijft zich doorontwikkelen. Daarmee wordt ons vakgebied kennisintensiever. Kennis die verder gaat dan alleen die van de harde techniek. De nieuwe ‘technisch specialist’ moet zich gaan verdiepen in het zesde zintuig. Wetenschap ontwikkelen én hebben van de menselijke kant. In termen van relevantie, functionaliteit en dienstbaarheid.