NEN 3215 stelt eisen aan de riolering voor een goede afvoer van zowel hemelwater als huishoudelijk afvalwater. Een belangrijke wijziging in deze norm is de huidige uitzonderingsregel voor grondgebonden woningen die zijn aangesloten op de buitenriolering voor uitsluitend de afvoer van hemelwater. Deze uitzondering komt te vervallen. Ook in die situatie moet nu verplicht een ontlastvoorziening worden toegepast.

Afvoer van hemelwater is een belangrijk onderwerp, zeker nu we steeds vaker te maken krijgen met forse regenval. In NEN 3215+C1+A1:2018 zijn bepalingsmethoden opgenomen met betrekking tot:

 • gebouwriolering voor huishoudelijk afvalwater, werkend volgens het vrijvervalsysteem met primaire soventstandleidingen in hoogbouw voor huishoudelijk afvalwater;
  • het systeem van overlaatstroming voor de afvoer van hemelwater van gebouwen;
  •             het UV-systeem voor afvoer van hemelwater van gebouwen;
  •             buitenriolering binnen de perceelgrens voor huishoudelijk afvalwater en hemelwater, werkend volgens het vrijvervalsysteem.
  Andere wijzigingen die in de norm zijn doorgevoerd:
 • Er is een definitie toegevoegd voor een afzonderlijk functionerend UV-systeem.
  • De opmerking direct onder 4.1 is komen te vervallen.
  •             Voor het leidingbeloop van standleidingen is nu een eis opgenomen voor de hoogteligging van de bovenkant van het waterslot van een stankafsluiter van lozingstoestellen (anders dan closets).

Regelgeving legionellapreventie in leidingwater op de schop?

Sinds het Legionelladrama in Bovenkarspel (1999) en de kort daarna in werking getreden regelgeving voor Legionellapreventie in leidingwater is in ...

Een nieuwe sanitaire revolutie?

Gezondheid en sanitaire oplossingen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door de corona-epidemie is dat besef nu sterker dan ooit, merken ...

Oplossingen voor drinkwater vanaf huisinvoer tot tappunt

Op de virtuele ISH die deze week wordt gehouden, presenteert polymeerspecialist Rehau zijn oplossingen voor een warmte- en drinkwatervoorziening in ...

Ventileren en stank

Het komt regelmatig voor dat gebruikers last hebben van stank. In hun woning, kantoor of op school. Vaak wordt de ...