NEN en Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) hebben samengewerkt aan de nieuwe uitgave van NEN 6093 ‘Brandveiligheid van gebouwen - Beoordelingsmethode van rook- en warmteafvoerinstallaties’. NPR 6095-1 ‘Rookbeheersingssystemen - Deel 1: Richtlijnen voor het ontwerpen en installeren van RWA-installaties en rookbeheersingssystemen in parkeergarages’ is hierbij in NEN 6093 geïntegreerd.

De titel van NEN 6093 is aangepast naar ‘Brandveiligheid van gebouwen - Rook- en warmteafvoersystemen - Systeem-, kwaliteits- en ontwerpeisen. De belangrijkste veranderingen in deze norm zijn:

• De CCV-Interpretatiebesluiten en -Harmonisatieafspraken die betrekking hebben op de vorige editie van deze norm, zijn geïntegreerd.
• Diverse doelstellingen waarvoor een RWA-systeem regulier kan worden ingezet, zijn opgenomen, inclusief bijbehorende ontwerpcriteria.
• Er zijn randvoorwaarden en ontwerpcriteria voor gesprinklerde branden in nevenruimten opgenomen.
• Het toepassingsgebied is verruimd, zoals voor situaties met obstakels in de rookpluim en/of rooklaag en met een plenum in de rooklaag als gevolg van een ‘open’ roosterplafond.
• NPR 6095-1 is geïntegreerd in deze norm en op onderdelen gewijzigd en vormt hiermee het normatief kader. Daarmee komt NPR 6095-1:2012, voor wat betreft RWA-systemen, te vervallen.
• Er is een bepalingsmethode opgenomen voor de warmtestraling vanuit een hete rooklaag.

Veilig werken aan installaties voor gasverbranding

Om het aantal ongelukken door koolmonoxide terug te dringen, mogen werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties vanaf 2022 alleen nog worden uitgevoerd door ...

DAB (brandbestrijdings)pompen in één na hoogste toren van Eindhoven

Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 158 secondenVoor de één na hoogste woontoren (101 m) Porthos in Eindhoven, heeft DAB ...

‘Brandrisico zonnepanelen wordt overdreven’

Techniek Nederland en Holland Solar ontvangen signalen dat verzekeraars de premies voor zonne-energie-installaties sinds deze zomer soms wel verdubbelen in ...

Ventilatie maakt Delfts NS-station brandveilig

Colt International realiseert voor het NS-station Tunnel Delft de installaties voor rookbeheersing. Deze zijn bedoeld voor zowel het station als ...