Colt International realiseert voor het NS-station Tunnel Delft de installaties voor rookbeheersing. Deze zijn bedoeld voor zowel het station als de tunnels en noodtrappenhuizen. Na oplevering zal het bedrijf uit Cuijk ook het onderhoud uitvoeren.

“De realisatie van de ventilatie in de vier tunnels en het station is vrij complex, omdat het geheel in open verbinding staat met elkaar en gezamenlijk dient te acteren. De ventilatiesystemen dienen zodanig samen te werken dat bij een willekeurige brand zowel het station, met daarin de perrons, als de tunnels voldoende rookvrij worden gehouden”, zegt Veldpaus, projectadviseur brandveiligheid bij Colt. “Hiervoor zijn stuwdrukventilatoren in de tunnels nodig en mechanische brandgasventilatoren in het station. Het geheel dient de rook en hitte zo goed mogelijk te ventileren.”

Computersimulaties
Voor de beide fases geldt dat voor de voornoemde systemen, het ontwerp van de installaties met CFD-modellen (computational fluid dynamics) is geoptimaliseerd. “De computersimulaties zijn door stromingsleerdeskundigen binnen Colt zelf vervaardigd”, zegt Veldpaus. “De simulaties voorspellen welk effect luchtstromen hebben in een tunnel en het station als er brand uitbreekt. De computer geeft dus aan welk effect de luchtstroom heeft op zichtbaarheid en hitte-ontwikkeling.”

Snelle afvoer rook en warmte
“Bij brand moeten rook en warmte snel afgevoerd worden. Het afvoeren van rook en hitte wordt dus verzorgd door het RWA-systeem van de perrons, de centrale hal en de stuwdrukventilatoren in de tunnels. Hierdoor blijft er voldoende zicht voor passagiers en personeel om snel en veilig te kunnen vluchten. De systemen zorgen er ook voor dat de brandweer de brand snel kan lokaliseren en blussen. Deze systemen beheersen dus het grootste gevaar, direct nadat een brand uitbreekt, waardoor reizigers en personeel aanzienlijk meer tijd hebben om te ontkomen”, aldus Veldpaus.

Verschillende typen overdruksystemen
Ook draagt Colt zorg voor de overdruksystemen in de noodtrappenhuizen die gelegen zijn aan de tunnels. Door een grote luchtstroming te bewerkstelligen vanaf de trap naar de tunnel, zal er geen rook het trappenhuis in stromen. Voorts zal door het drukverschil bij gesloten deur eveneens geen rook het trappenhuis in kunnen stromen. Door de verschillende uitvoeringsvormen van de aanwezige trappenhuizen komen er verschillende typen overdruksystemen in dit project voor. Per trappenhuis is het overdruksysteem ontworpen, geïnstalleerd en getest.

Gekoppelde stuwdrukventilatoren
Koninklijke VolkerWessels onderneming Vialis zal de ventilatie installeren en tevens voor zorgen dat de brandveiligheidssystemen en installaties aan elkaar gekoppeld worden. Vialis zal alle 76 stuwdrukventilatoren in de vier tunnels die er zijn aan elkaar koppelen. Die zullen vervolgens weer in verbinding staan met de RWA-systemen op de perrons en in de centrale hal. Deze installaties zuigen lucht aan en duwen lucht met een bepaalde kracht één richting op. Het aantal stuwdrukventilatoren hangt af van de geometrie van de tunnel. Deze kracht is zo groot dat lucht bij rook- en hitte-ontwikkeling één kant van een tunnel wordt opgeduwd, in de rijrichting mee naar buiten. Dit voorkomt dat rook en hitte de perrons en de centrale ruimtes bereiken. De vier noodtrappenhuizen die vanuit de tunnels naar het maaiveld leiden, zijn voorzien van standalone overdrukinstallaties.

Op onze nieuwsbrief abonneren