Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 158 seconden

Voor de één na hoogste woontoren (101 m) Porthos in Eindhoven, heeft DAB Pumps de brandbestrijdingsinstallaties en de drukverhogingsinstallaties geadviseerd, zowel waterzijdig als elektrisch geïnstalleerd en op druk getest. In samenspraak met de Eindhovense Brandweer en de VVE.

DAB Pumps fabriceert al van meet af aan pompen t.b.v. brandbestrijding, zoals voor sprinklerinstallaties, brandslanghaspels, vuurwerkkluizen enz, maar ook voor droge blusleidingen. Op basis van haar jarenlange expertise met hoogbouw projecten is DAB Pumps uitgenodigd om een advies uit te brengen aan de VVE. Het ging hier om de brandbestrijdingsinstallaties met watervoorziening en de drukverhogers voor de drinkwaterinstallaties. Dit advies is destijds uitgebracht volgens het NVBR en Bouwbesluit 2012. Hierin staat dat bij gebouwen boven de 70 meter de opvoerhoogte van de pomp van een brandweerwagen onvoldoende is. Daarom is het niet mogelijk de blusleiding te laten functioneren zonder extra pompinstallatie.

Pompen voor droge blusleiding

In het kader van de NVBR en het Bouwbesluit 2012 dienen in gebouwen hoger dan 70 m, een droge blusleiding en een elektrisch aangedreven pomp te worden voorzien. De pomp zorgt dan voor voldoende druk op het opgepompte bluswater. De pompunit moet bovendien zijn aangesloten op een noodstroomvoorziening, zodat bij het uitvallen van de reguliere stroomvoorziening de pompunit bij brand altijd in bedrijf komt. In de 33 verdiepingen hoge woontoren is op elke verdieping aan de droge blusleiding een storzkoppeling ofwel brandweeraansluiting aangebracht. Deze zijn in vier zones verdeeld, zodat er op elke aansluiting gegarandeerd voldoende water en druk voor de brandweer aanwezig is bij calamiteiten.

Strenge eisen van brandweer

Theo Collin van de VVE: “om de brandveiligheid te garanderen stelt de Nederlandse Brandweer strenge eisen conform ‘Brandbeveiligingsinstallaties’ van de Nederlandse Vereniging voor Brandzorg en Rampenbestrijding (NVBR). Dit zijn belangrijke eisen om de volgende aspecten te garanderen: de capaciteit, de druk op de aansluitpunten, de drukzones, de besturing van de installatie, de watertoevoer en beveiliging. DAB Pumps heeft een jarenlange ervaring met het ontwerpen, selecteren en bouwen van brandbestrijdingsinstallaties. Deze pompinstallaties voldoen aan alle strenge normen van de Nederlandse Brandweer en de NEN 1594. Ik heb de samenwerking met DAB Pumps als prettig en constructief ervaren.”

Pomp en energiebesparende regeltechniek

De pompunit bestaat uit drie NKV-pompen elk met een 30 kW motor en is voorzien van een spuiklep en vlinderkleppen, die voor de watertoevoer naar de droge blusleiding zorgen. De schakelkast is uitgerust met drie externe frequentieregelaars, net-ontstoringsfilters, PLC-besturingssystemen met display en een 4-zone indeling. De regeltechniek zorgt ervoor dat de pompen en kleppen aangestuurd worden bij de testcyclus en uiteraard bij calamiteiten, wanneer de pompen water moeten verzorgen bij een bepaald zone. Tevens is er bij de commerciële ingang een nevenpaneel/brandmeldcentrale aanwezig, waar de brandweer bij binnenkomst met één druk op de knop de pompen op afstand en in de gewenste zone met zijn druk kan laten opstarten.

De testcyclus zorgt ervoor dat de pompen eens in de zoveel tijd een minimale tijd op een lage frequentie draaien en zo altijd alert en in topconditie blijven. Daarnaast zorgen de storingsmeldingen ervoor, dat de brandmeldcentrale, de VVE en DAB-service direct worden geïnformeerd, zodat er acuut gehandeld kan worden bij calamiteiten. In het kader van preventief onderhoud zorgt DAB Pumps voor het 2-jaarlijks onderhoud.

www.dabpumps.nl