Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 74 seconden

Sustainable-Energy-Als onderdeel van de Energiedialoog liet Nuon onderzoeksbureau Necker van Naem tussen 22 april en 9 mei 2016 een onderzoek uitvoeren naar de duurzame opvattingen van de Nederlander op dat moment. Dit onderzoek is uitgevoerd onder ruim 2.200 Nederlanders en is representatief voor de Nederlandse bevolking. Een greep uit de uitkomsten laat zien dat de Nederlandse bevolking een leidende de rol ziet voor de overheid in de energietransitie. Als het aankomt op de verantwoordelijkheid voor het terugdringen van CO2-uitstoot, kijkt een meerderheid van de Nederlanders daarvoor eerst naar de overheid, dan naar het bedrijfsleven en daarna naar zichzelf. Minder CO2 uitstoten is heel belangrijk, maar moet niet ten koste gaan van het comfort. Hoewel energiebesparing goedkoper is, kiest 61% van de Nederlanders toch eerder voor duurzame energie om de CO2-uitstoot terug te dringen. Van de ondervraagden ziet 29% besparen als de beste manier om klimaatverandering tegen te gaan.

Energie uit zon en wind hebben de grote voorkeur bij 83% van de ondervraagden als het aankomt op een keuze voor energiebronnen. De meeste Nederlanders vinden dat we meer van deze bronnen gebruik moeten maken om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Deze groei wordt gezien als belangrijker voor de energietransitie dan bijvoorbeeld het sluiten van kolencentrales. Toch staat ruim driekwart van de Nederlanders positief tegenover de plannen om kolencentrales te sluiten en de meesten van hen zijn zelfs bereid hieraan mee te betalen.

Het rapport ‘Nuon in gesprek: de Energiedialoog’ is hier als PDF online te vinden.

[related_post themes=”text”]