Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 113 seconden

De CO2-monitor heet vanaf nu Enervisa: inzicht in effect van duurzame projecten. Overheden en bedrijven houden met Enervisa het resultaat bij van inspanningen om duurzaam te ondernemen of klimaatbeleid te realiseren. De naam combineert twee kernwaarden waar de monitor om draait, energie en visualiseren.

Klimaatbeleid is bedoeld om richting te geven en kaders te scheppen om effectief energie te besparen.

‘Enervisa geeft overheden de benodigde realistische onderbouwing voor een klimaatbeleidsprogramma,’ aldus Gabrielle Uitbeijerse, consultant bij DWA, dat Enervisa ontwikkelt. “Het webbased programma biedt de informatie om indien nodig tijdig bij te sturen dankzij de cijfermatige inschatting van projecteffecten. Met Enervisa zien beleidsmakers en projectleiders in grafieken effect van projecten op het energiegebruik en dus hoe de ambitie kan worden bereikt.” In alle fasen kan Enervisa worden ingezet, van de ontwikkeling tot de evaluatie van energieprojecten.

 

Onder meer de gemeenten Overbetuwe, Diemen en Olst-Wijhe gebruiken Enervisa om hun projecten bij te houden en de voortgang op hun gestelde doelstellingen te monitoren. Naast rapportages over het milieueffect is het ook mogelijk om financiële overzichten te maken en overzichten van toegepaste technieken en maatregelen. “Het Servicepunt Duurzame Energie gebruikt Enervisa al jaren voor de evaluatie van de Duurzame Energiesubsidieregeling van de provincie Noord-Holland”, geeft Uitbeijerse aan. “Ook kunnen gebruikers de inspanningen van gemeenten met elkaar vergelijken. In Noord-Holland worden op basis van deze cijfers nominaties gedaan voor de Awards Duurzame Energie.”

Hans van der Heide van DWA ziet ook andere kansen: “Bedrijven kunnen met Enervisa een impuls geven aan communicatie over hun duurzame projecten. Laat zien dat uw onderneming actief duurzame alternatieven zoekt voor wat gangbaar is! Denk aan het effect van projecten over duurzame mobiliteitsbeleid, restwarmte uitwisseling, afvalhergebruik, energiebesparing in bedrijfspanden en duurzame energieopwekking.”

 

Duurzame projecten zijn de spil van Enervisa. Gebruikers loggen in op de webbased applicatie via www.enervisa.nl. Gegevens worden toegevoegd aan projecten in een niet-openbare database. Een gebruiker kan per project maatregelen kiezen die energiebesparing opleveren of duurzame energie  produceren. De projecten zullen daarmee CO2 emissie vermijden of verminderen. “In een handomdraai maakt u een heldere cijfermatige en visuele rapportage”, vertelt Uitbeijerse. “Deze input kunt u direct gebruiken in uw milieujaarverslag of beleidsevaluatie.”