Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 126 seconden

BOB Opleiding, Training en Advies en NEN zijn een samenwerking aangegaan voor de leergang ‘NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen – Onderhoudsinspecteur’. Voor onderhoudsinspecteurs (in spé) is het belangrijk om naast de theoretische en praktische kennis van NEN 2767 ook over vakinhoudelijke kennis te beschikken.

 

NEN levert de theoretische kennis over de norm, vertaalt de theorie naar de praktijk en zorgt dat dit zowel klassikaal als op locatie wordt overgebracht. Is extra vaktechnische kennis gewenst en noodzakelijk, dan kan de inspecteur terecht bij BOB Opleidingen. Een mooie combinatie van theorie, praktijk en techniek.

 

De complete leergang van NEN leidt op tot bouwkundig, elektrotechnisch of werktuigbouwkundig onderhoudsinspecteur. De leergang bestaat uit twee klassikale trainingen van een dag en twee keer een driedaagse training op locatie. De insteek is dat de deelnemer na afloop weet wat nodig is om in de praktijk goede onderhoudsinspecties uit te voeren, en dit ook kan. Met de zes praktijkdagen op locatie doet de deelnemer hiervoor een goede eerste ervaring op.

 

Na de eerste training op locatie krijgt elke deelnemer een eigen competentieprofiel mee naar huis, waarin op persoonsniveau inzichtelijk is gemaakt op welke aspecten nog kennis ontbreekt. Ook is er de mogelijkheid een toets van BOB Opleidingen te maken om de kennis in relatie tot bouw, elektrotechniek of werktuigbouwkunde te testen. De uitkomsten zijn nuttig om te kunnen bepalen of extra materiaalkennis gewenst is. Zo ja, dan biedt BOB Opleidingen diverse opleidingen aan om de deelnemer verder te helpen. Een dienst die NEN niet zelf levert, maar door de samenwerking met BOB Opleidingen wel in de opleidingsbehoefte van de deelnemer kan voorzien.

 

BOB Opleidingen is bijna 70 jaar geleden opgericht en biedt loopbaangerichte opleidingen in de bouw aan voor kaderfunctionarissen en management. In de technische modules zal BOB Opleidingen steeds meer de nadruk leggen op NEN 2767. Zowel BOB als NEN heeft geen winstoogmerk en beide partijen staan voor kwaliteit. Investeren om de kwaliteit te borgen, doen ze met deze strategische samenwerking.

 

Bij voldoende (materiaal)kennis en kunde, zouden de deelnemers het examen van SCEV met succes moeten kunnen maken. Wanneer ze hierin slagen, ontvangen ze het diploma ‘NEN 2767 – Onderhoudsinspecteur’. Dit kunnen ze vervolgens laten opnemen in het register van Sertum, dat ook door derden te raadplegen is. Eenmaal in het register, dien je periodiek je kennis bij te houden om je registratie van waarde te laten blijven. Dus als opdrachtgever weet je dat de onderhoudsinspecteur aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Voor meer informatie: www.bob.nl en  www.nen.nl