Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 168 seconden

Op het eerste gezicht lijkt de groei in het MKB-metaal voorzichtig door te zetten. Echter: dieper kijkend naar de uitkomsten blijkt de groei van de sector toch heel behoorlijk te zijn. Als het derde kwartaal van dit jaar vergeleken wordt met de (traditioneel moeilijke) derde kwartalen van de afgelopen jaren, dan wordt op alle onderwerpen die in de Economische Barometer van het MKB-metaal onderzocht worden aanzienlijk beter gescoord.

De Economische Barometer van Koninklijke Metaalunie over de stand van het MKB-metaal scoort ieder derde kwartaal traditiegetrouw slechter op onderwerpen als binnenlandse orderportefeuille en bedrijfsresultaat. Als gevolg van de zomervakantie is de omzet dan lager en de orderportefeuille minder gevuld. Het MKB-metaal toont nu echter over de gehele linie betere cijfers over het derde kwartaal.

Personeel – Van de respondenten geeft 17% aan dat zij meer vast personeel in dienst heeft ten opzichte van het tweede kwartaal van dit jaar, terwijl bij 7% van de bedrijven het aantal vaste medewerkers is afgenomen. Het aantal bedrijven dat meer mensen in dienst heeft stijgt dus. 33% van de bedrijven heeft gemiddeld 1,6 vacatures openstaan.

Orderpositie binnenland – De groei van de binnenlandse orderpositie is net als in het derde kwartaal van 2014 per saldo negatief. In 2014 was dat -4% nu -2%. De waardering van de binnenlandse orderpositie is, met per saldo 14%, slechter dan in het tweede kwartaal van dit jaar. Het is echter beter dan het derde kwartaal van vorig jaar. Dit laatste was gezien de eerder genoemde traditionele teruggang in het derde kwartaal niet verwacht. De vooruitzichten voor het vierde kwartaal zijn voorzichtig positief. Een derde verwacht een groei van de orderportefeuille, terwijl 18% een afname verwacht.

Orderpositie buitenland – Van de respondenten geeft 40% aan te exporteren. Zij hebben een gemiddelde bedrijfsgrootte van ruim 20 fte. 7% van de bedrijven exporteert tot 10% van de omzet, 33% van de bedrijven exporteert gemiddeld 42% van de omzet. De export heeft zich in het derde kwartaal goed ontwikkeld. Bij 42% van de exporterende respondenten is de orderportefeuille toegenomen (was 29%), terwijl deze bij 20% is afgenomen. De helft van de bedrijven geeft een positieve waardering voor hun buitenlandse orderpositie (was 25%). 9% van de exporterende bedrijven kwalificeert deze als ongunstig. De verwachtingen over het vierde kwartaal zijn positief.

Werkvoorraad – De gemiddelde werkvoorraad in weken is afgenomen ten opzichte van het tweede kwartaal en ligt weer op het niveau van het eerste, gemiddeld 7,6 weken. De terugval is goed verklaarbaar door de zomerperiode.

Verkoopprijzen – De verkoopprijzen zijn net als in het tweede kwartaal per saldo iets toegenomen. Er zijn iets meer ondernemers in het MKB-metaal die hun prijzen konden verhogen (10%) dan ondernemers die hun prijzen moesten verlagen (8%). Dit resultaat is deels te verklaren uit de ontwikkeling van de grondstofprijzen.

Bedrijfsresultaat – Het bedrijfsresultaat is in het derde kwartaal per saldo afgenomen. Dit betekent een verslechtering ten opzichte van het tweede kwartaal, maar een veel minder slechte score dan wat op basis van ervaringen uit het verleden mocht worden verwacht. De verslechtering ten opzichte van het tweede kwartaal wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de zomervakantie. De omzet loopt in die periode terug, terwijl de meeste kosten wel doorlopen. Een op de drie ondernemers verwacht voor het vierde kwartaal een beter bedrijfsresultaat, terwijl een op de zeven een slechter resultaat verwacht.

Ondanks de afname van het bedrijfsresultaat geeft nu meer dan 60% van de bedrijven aan winst te maken, 26% draait quitte en 11% maakt verlies. Dit is een sterke verbetering ten opzichte van een jaar geleden.

Voor meer informatie: www.metaalunie.nl