Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 76 seconden

onderwijsUneto-VNI is blij met het voornemen van minister Bussemaker van Onderwijs om de grote mbo’s op te splitsen in kleinere, herkenbare vakcolleges. De installateurskoepel verwacht dat een bundeling van technische opleidingen in één herkenbaar vakcollege niet alleen leidt tot een grotere instroom van leerlingen, maar ook de kwaliteit van het onderwijs ten goede komt.

Uneto-VNI herkent zich totaal niet in de kritiek van de mbo-raad op de plannen die de minister vandaag aankondigt. Voorzitter Titia Siertsema: “Als technische branche pleiten wij al jaren voor opsplitsing van mbo-scholen in kleinere, herkenbare vakcolleges. Wij ondersteunen het voorgenomen beleid van de minister dan ook van harte.”

Uneto-VNI constateert dat de huidige mbo-scholen onderwijsfabrieken zijn geworden met onvoldoende aandacht voor de ontwikkeling van vakmanschap. Siertsema: “In grootschalige mbo-scholen zijn technische opleidingen onvoldoende herkenbaar. Daardoor zijn we in een vicieuze cirkel terechtgekomen: steeds minder leerlingen, minder aandacht voor techniek en minder geld voor het up-to-date houden van de onderwijskwaliteit.”

De brancheorganisatie verwacht dat dankzij een herkenbaar profiel van techniekopleidingen in het mbo ook de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven sterk zal verbeteren. Siertsema: “Onze leden willen graag een bijdrage leveren aan verbetering van de kwaliteit van het vaktechnisch onderwijs. Een gericht vakcollege biedt daarvoor alle mogelijkheden.”

Afgelopen oktober gaf Uneto-VNI al steun aan de vorming van het eerste vakcollege in Nederland. De twee Rotterdamse roc’s Albeda en Zadkine zetten toen hun handtekening onder een convenant waarbij de techniekopleidingen van beide roc’s worden gebundeld en als één herkenbare techniekschool worden gepositioneerd.

Voor meer informatie: www.uneto-vni.nl