Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 113 seconden

Meerdere ondernemers- en overheidsorganisaties slaan de handen ineen om het contact tussen opdrachtgevers (gemeenten, provincie, waterschappen, scholen en woningcorporaties) en opdrachtnemers in de bouw en andere sectoren tot stand te brengen. Op diverse onderwerpen rondom aanbesteden is dit contact niet alleen gewenst maar broodnodig. Belangrijk daarbij is dat meer begrip en vertrouwen leidt tot betere samenwerking. Betere samenwerking leidt tot een hogere klantwaarde en een goed rendement. Opdrachtgevers en opdrachtnemers zijn tenslotte beide ‘Partner van de Markt’. Daarom wordt op 5 november 2015 wederom de Marktdag Aanbesteden Utrecht georganiseerd.

Het begint een traditie te worden. De ‘Marktdag Aanbesteden Utrecht: Partner van de Markt’  waar op 5 november 2015 in het provinciehuis Utrecht ruim 150 deelnemers uit de bouwkolom elkaar ontmoeten, netwerken en vooral in gesprek gaan over de nieuwste ontwikkelingen en vormen van samenwerken tussen markt en overheid. Diverse workshops geven de deelnemers inzicht in de nieuwste ontwikkelingen en inspiratie voor nieuwe samenwerkingsvormen met betrekking tot aanbesteden.

Om aan huidige en toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen te blijven voldoen, wil het bedrijfsleven op regionaal niveau met opdrachtgevers in contact komen c.q. blijven Zeker nu de economie lijkt aan te trekken is het noodzakelijk om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Weten wat er speelt is noodzakelijk om te weten wat bedrijven vandaag kunnen leveren en om te weten wat opdrachtgevers morgen gaan vragen. Belangrijk voor opdrachtgevers is dat (regionale) innovatie en duurzaamheid in combinatie met het beste resultaat en de beste prijs worden gewaarborgd. Het ontzorgen voor een langere periode en het stimuleren van de regionale werkgelegenheid kunnen hierin ook mogelijke pluspunten zijn. Opdrachtgevers worden uitgedaagd te komen tot een meer ondernemende vorm van aanbesteden.

VNO-NCW Utrecht, MKB-Nederland Midden, Bouwend Nederland, Provincie Utrecht, gemeente Utrecht, Inkoopbureau Midden Nederland en Stadswerk hebben zich om bovengenoemde redenen ten doel gesteld om opdrachtgevers en opdrachtnemers nader tot elkaar te brengen om wederzijds contact en kennisdeling te bevorderen.

Naast het contact van opdrachtgevers met ondernemers is het contact tussen de mensen van de werkvloer van de opdrachtgevers en de opdrachtnemers ook belangrijk. Hiertoe zal de Marktdag Aanbesteden Utrecht tevens een bijdrage leveren. Alle opdrachtgevers (gemeenten, provincie, waterschappen, scholen en woningcorporaties) en opdrachtnemers in de bouw en andere sectoren in de provincie Utrecht zijn van harte welkom op deze Marktdag.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden