Meerdere ondernemers- en overheidsorganisaties slaan de handen ineen om het contact tussen opdrachtgevers (gemeenten, provincie, waterschappen, scholen en woningcorporaties) en opdrachtnemers in de bouw en andere sectoren tot stand te brengen. Op diverse onderwerpen rondom aanbesteden is dit contact niet alleen gewenst maar broodnodig. Belangrijk daarbij is dat meer begrip en vertrouwen leidt tot betere samenwerking. Betere samenwerking leidt tot een hogere klantwaarde en een goed rendement. Opdrachtgevers en opdrachtnemers zijn tenslotte beide ‘Partner van de Markt’. Daarom wordt op 5 november 2015 wederom de Marktdag Aanbesteden Utrecht georganiseerd.