Tag Archives: overheid

Brabantse ‘Green Deal’ om ontwikkeling van geothermie te versnellen

Gepubliceerd op

Op de Innovation Expo in Amsterdam tekenden 16 Brabantse partners de Green Deal Geothermie Brabant met minister Kamp van Economische Zaken. De partners zijn niet alleen overheden, maar ook bedrijven die concreet met geothermie als duurzame energiebron aan de slag willen, én burgers die er straks gebruik van willen maken. Met de Green Deal zorgen de partners voor een kickstart voor vijf concrete geothermieprojecten in Brabant. Reden voor het sluiten van deze deal is met name het feit dat de ontwikkeling van geothermie te langzaam gaat om de doelstellingen van het Nationaal Energie Akkoord te realiseren. Projecten staan teveel op zichzelf en de ontwikkeling stagneert hierdoor. Bundeling van projecten biedt de beste slagingskans. Die bundeling wordt nu gerealiseerd vanuit een nog op te richten entiteit: Geothermie Brabant BV (aandeelhouders: Hydreco Geomec en Energiefonds Brabant). Naast de realisatie van projecten richt de samenwerking zich ook op ontwikkeling van kennis en de communicatie met gebruikers, bewoners en afnemers.

Zonnepanelen pas na 25 jaar terugverdiend bij versoberen saldering

Gepubliceerd op

Als de plannen van de politiek om de salderingsregeling op zonnepanelen vanaf 2020 te versoberen of af te schaffen worden doorgezet, zal het aantal nieuwe particuliere zonnestroominstallaties drastisch verminderen. Bij het afschaffen of versoberen van de salderingsregeling zijn er nauwelijks tot geen financiële argumenten voor het investeren in dergelijke systemen. In de huidige situatie betalen eigenaren van zonnepanelen geen energiebelasting en BTW over de zelf opgewekte elektriciteit. Hierdoor is het investeren in groene installaties voor het opwekken van stroom aantrekkelijker. Met de plannen van de politiek om de salderingsregeling vanaf 2020 te versoberen, verschuift de terugverdientijd maar liefst van tien naar meer dan vijfentwintig jaar. Dit blijkt uit berekeningen, gebaseerd op een in gebruik zijnde PV-installatie, van Mark Kok van K&R Consultants. “Voor het maken van de berekeningen, ben ik uitgegaan van drie mogelijke scenario’s. De huidige situatie met salderingsregeling, het volledig afschaffen van de salderingsregeling en een tussenvorm waarbij het voordeel van de salderingsregeling gehalveerd is. Hiervan zijn zowel de eenvoudige terugverdientijd (TVT) als de interne rentabiliteit (IR) berekend.” De resultaten zijn te zien in onderstaande tabel.

FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming: “Investeer in technische skills”

Gepubliceerd op

FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming pleit voor een ambitieuze agenda van sociale partners en de Europese Commissie om arbeidsmarkten te dynamiseren en te investeren in technische skills en competenties. Dezentjé Hamming deed deze oproep tijdens de Europese Social Summit voorafgaande aan de Europese Raad, in aanwezigheid van onder meer de voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk, de Eurocommissarissen Dombrovskis en Thyssen, Minister-President Mark Rutte en Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Lodewijk Asscher. Naast een Europees wetgevend kader dat flexibel werken stimuleert, pleitte Ineke Dezentjé Hamming onder meer voor het bevorderen van digitaal leren en open educational resources. Ook onderstreepte zij het belang van het zo vroeg mogelijk aanleren van digitale skills, het ruim baan geven aan leven lang leren en wederzijdse erkenning van skills en kwalificaties tussen EU-landen.

Oneerlijke concurrentie?

Gepubliceerd op

Alklima heeft afgelopen week melding gemaakt bij de Autoriteit Consument & Markt van mogelijke oneerlijke concurrentie. De gemeente Utrecht heeft namelijk stadsverwarming van Eneco geaccepteerd met een beduidend lager rendement dan aanvankelijk was beloofd. Ondertussen zijn leveranciers van andere duurzame alternatieven buitengesloten, waardoor de marktwerking is verstoord, aldus Alklima. Zowel Eneco als de gemeente trekken in een reactie het boetekleed aan. Maar is hiermee de kous af?
Eneco moest vorige jaar al door het stof. In een brief aan de gemeente liet de energiereus weten dat de nieuwe stadsverwarming niet het beloofde opwekrendement van 177% zou gaan halen. De oorzaak: een nieuwe inkoopstrategie van Eneco. Die brief kwam pas na veel omzwervingen terecht op het bureau van de juiste ambtenaar. Toch was dit aanvankelijk geen reden voor de gemeente om stappen te ondernemen. Door een inschattingsfout van de betrokken ambtenaar, aldus de gemeente Utrecht, werden nog 9 maanden lang bouwaanvragen goedgekeurd. In de wijk Leidsche Rijn zijn hier nu 240 woningen de dupe van. De stadsverwarming behaalt namelijk een opwekrendement dat tientallen procenten lager ligt dan oorspronkelijk was afgesproken.

Meerdere ondernemers- en overheidsorganisaties slaan de handen ineen om het contact tussen opdrachtgevers (gemeenten, provincie, waterschappen, scholen en woningcorporaties) en opdrachtnemers in de bouw en andere sectoren tot stand te brengen. Op diverse onderwerpen rondom aanbesteden is dit contact niet alleen gewenst maar broodnodig. Belangrijk daarbij is dat meer begrip en vertrouwen leidt tot betere samenwerking. Betere samenwerking leidt tot een hogere klantwaarde en een goed rendement. Opdrachtgevers en opdrachtnemers zijn tenslotte beide ‘Partner van de Markt’. Daarom wordt op 5 november 2015 wederom de Marktdag Aanbesteden Utrecht georganiseerd.

Het huidige 6 procent btw-tarief op arbeidskosten binnen de bouwsector heeft geleid tot een sterke toename in opdrachten. Uit onderzoek van Werkspot.nl blijkt dat 70 procent van de Nederlanders bewust zijn klus laat uitvoeren vóór 1 juli 2015 om het btw-tarief van 21 procent te omzeilen. Werkspot.nl vindt de afschaffing van de regeling niet verstandig vanwege het prille herstel van de bouwsector. Een verhoging van het btw-tarief leidt tot een daling in het aantal klussen. Werkspot.nl heeft onderzoek gedaan onder zowel vakmannen (N = 710) als consumenten (N = 850).