Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 67 seconden

legionellaDe VVD wil de regeldruk omtrent legionellapreventie  verminderen. De liberalen pleiten voor een herziening van de lijst van prioritaire instellingen, zodat de huidige strenge regelgeving alleen nog van kracht blijft voor plekken waar de echte risico’s zich voordoen, zoals  zorginstellingen en sauna’s. Minder verplichtingen voor ondernemers en meer voorlichting, zo staat in een initiatiefnota over legionellaregelgeving van de VVD Tweede Kamerfractie.

Die initiatiefnota, van Kamerlid Erik Ziengs, is ter behandeling voorgelegd aan de Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu. In de nota staat dat het  Drinkwaterbesluit voorschrijft dat prioritaire instellingen stevige maatregelen nemen om schoon (drink)water te leveren aan derden. Hij constateert dat dit voorschrift dubbelop is en geen (gekende) risico’s wegneemt. Het  Drinkwaterbesluit bepaalt, los van legionellaregels, al dat drinkwater vrij moet zijn van gevaarlijke microben.  Knellende regels (aanschaf risicoanalyse, beheersplan uitvoeren, logboek bijhouden) voor bijvoorbeeld hotels, campings en jachthavens dragen niet bij aan de veiligheid, constateert Ziengs aan de hand van uitspraken van enkele deskundigen. ‘De uitgebreide verslaglegging voor hen kan daarom worden afgeschaft. Voor deze instellingen is het legionellapreventiebeleid schieten met een kanon op een mug, waarschijnlijk ook nog de verkeerde kant op. Want teveel eisen kunnen het zicht wegnemen van de werkelijke risico’s’,  aldus Ziengs.

Will Scheffer lid van de TVVL expertgroep sanitaire technieken, bespreekt deze notitie in de aankomende novemberuitgave van TVVL magazine en InstallateursZaken.