Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 88 seconden

Energy SummitDe energiesector heeft te maken met een grote transitie. De individuele belangen zijn groot, maar de gestelde doelen zijn gemeenschappelijk. De tijd begint te dringen, maar stelt de energiesector zich wel daadkrachtig op?

Jaarlijks buigt er een groep van 70 bestuurders uit de energie en utiliteiten sector zich over actuele thema’s tijdens de Strategie Summit Energie & Utilities (initiatief van Jaarbeurs). Zo ook vorige week – 12 en 13 november – waarbij het thema ‘Balans in de (energie) transitie’ centraal stond, met als onderliggende thema’s: energietransitie, het energieakkoord en daadkracht bediscussieerd werden.

Laurentien van Oranje, oprichter en directeur Missing Chapter Foundation, kreeg met een krachtig en persoonlijk betoog de zaal muisstil. Geïnspireerd door de denkwijze van kinderen werd de interactie aangegaan met de aanwezige bestuurders. “Wie kan in 30 seconden zijn of haar uitdaging duidelijk omschrijven aan een 12 jarige?” Dit bleek niet zo eenvoudig want kinderen vragen, zo gaf Laurentien van Oranje aan, altijd door maar houden het daarnaast ook vooral simpel. Ondanks dat de vraagstukken in de energietransitie complex zijn en de uitdagingen groot is het nodig hierin te versimpelen. WaterSpaarders is daar een levend voorbeeld van. Een initiatief van kinderen gericht op energiebesparing, om Nederland korter te laten douchen van gemiddeld 9 naar 5 minuten.

Uit het onderzoek dat vooraf aan de bijeenkomst door Jaarbeurs is uitgevoerd bleek dat de tijd van praten voorbij is. 72% van de geïnterviewden bestuurders gaven aan dat het nu tijd is voor actie. Tijdens de sessie zette Laurentien van Oranje in op deze actiegerichtheid van de bestuurders. “Kwetsbaarheid tonen is de basis, durf een start-up te zijn. Wat heeft u nodig om in actie te komen?” Hierdoor werden direct uitdagingen uitgewisseld en oplossing aangedragen in de zaal met bestuurders, die het verschil moeten gaan maken in de huidige energietransitie.