Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 120 seconden

Duurzame inzetbaarheidUneto-VNI en MKB-Nederland gaan van start met het programma ‘Duurzame inzetbaarheid in de installatiebranche’. Directeur Erik van Engelen van Uneto-VNI en directeur Leendert-Jan Visser van MKB-Nederland tekenden daarvoor op 24 juni een convenant in Den Haag. Doel van het programma is om ondernemers in de installatiesector te stimuleren om werknemers duurzaam inzetbaar te houden en daarmee de continuïteit van bedrijven te waarborgen.

“Een werknemer die gelukkig en gezond is, functioneert optimaal. Daar draait het om in dit project”, zegt directeur Erik van Engelen van Uneto-VNI. “Ondernemers kunnen  werknemers helpen duurzaam inzetbaar te blijven. Bijvoorbeeld door te luisteren naar hun wensen, goede scholingsfaciliteiten te bieden, maar bijvoorbeeld ook door het geven van gezondheidstips. Het bedrijf van de toekomst heeft oog voor de gezondheid en ontwikkeling van de werknemer en presteert daardoor beter.”

Van Engelen stelt dat investeren in gezonde, flexibele en betrokken medewerkers voor installatiebedrijven van levensbelang is. “De technologie ontwikkelt zich razendsnel, maar ook de marktomstandigheden zijn aan verandering onderhevig. Onze werknemers moeten dus flexibel zijn omdat steeds andere kennis en vaardigheden van hen worden gevraagd.”

Van Engelen is blij dat het initiatief aanslaat bij de leden van Uneto-VNI. “Met een minimale promotie hebben zich al 25 deelnemers aangemeld. We hebben zelfs al een flink aantal geïnteresseerde bedrijven op een wachtlijst staan. Een duidelijk signaal dat onze leden dit een belangrijk thema vinden.”

Bij deelnemende bedrijven vindt eerst een onderzoek plaats naar de mate van duurzame inzetbaarheid van werknemers. Vervolgens wordt een plan van aanpak opgesteld om die te verbeteren. Dat gebeurt bijvoorbeeld door het bevorderen van gezond en veilig werken en een  leercultuur voor werknemers Ook het stimuleren van interne en externe mobiliteit van werknemers, het bevorderen van een flexibele werkcultuur om arbeid en zorg goed te kunnen combineren en het invoeren van arbeidstijdenmanagement kunnen onderdeel zijn van het programma.

Directeur Leendert-Jan Visser van MKB-Nederland: “Uneto-VNI laat met deelname aan dit programma zien dat zij als ondernemersorganisatie oog heeft voor de werknemers in de sector. Dat is een randvoorwaarde voor blijvend succes. Ondernemingen kunnen alleen groeien als mensen groeien.”

MKB-Nederland voert het programma duurzame inzetbaarheid inmiddels met een groot aantal branches uit. Visser: “Onze koepel vervult hierbij een voortrekkersrol. De komende vier jaar zullen tenminste duizend bedrijven worden ondersteund bij het versterken van de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers.”

Het programma duurzame inzetbaarheid wordt ondersteund door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Voor meer informatie: www.uneto-vni.nl