Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 116 seconden

ONBEWERKTJaarbeurs is bezig aan een herstructurering van haar installatieportfolio. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met marktpartijen. Segmentmanager Bouw & Installatie bij Jaarbeurs Patrick Schilte: “Tijden veranderen en zo ook de informatiebehoefte van onze bezoekers. Enerzijds zien we specialisatie, anderzijds vervagen de traditionele scheidslijnen. Daar spelen we op in.”

In januari lanceert Jaarbeurs het vernieuwde online platform InstallatieProfs.nl, dat met 100 duizend geregistreerde bezoekers zowel de E- als W-sector gaat bedienen. Informatie wordt naar dertien productgroepen gesegmenteerd. Schilte: “Uiteindelijk willen we continu in verbinding staan met onze bezoekers. Kernwoorden hier zijn ‘compleet’ en ‘actueel’. De achtergrond is heel simpel. Het informatie- en oriëntatieproces speelt zich voor een groot deel online af. We kennen de markt als geen ander. We spelen online nu al een grote rol en bereiken straks met één platform de hele installatiemarkt.”

Schilte realiseert zich dat online een deel van het verhaal is. “We geloven heilig in de fysieke ontmoeting. We koesteren niet voor niets onze honderdjarige historie. We zijn daarmee succesvol. Hebben met Elektrotechniek en VSK twee sterke titels. Die positie willen we handhaven. Tegelijkertijd zien we de E en W sectoren naar elkaar toegroeien.”

Jaarbeurs is met Fedet in gesprek over de invulling van de beurs Elektrotechniek, welke niet in 2017 maar in 2018 zal plaatsvinden. Beide partijen zijn met een gedeelde visie in gesprek om de beurs een nieuwe invulling te geven, die aansluit bij de ontwikkelingen in de markt. Schilte: “De komende periode willen we samen met Fedet gebruiken om de diverse mogelijkheden te onderzoeken en vorm te geven. Doelstelling is dat wij in het eerste kwartaal van 2017 met een nieuw voorstel zullen komen.

Tegelijkertijd zal Jaarbeurs ook in gesprek gaan met stakeholders van de W sector over de ontwikkelingen in die markt in relatie tot VSK.

Het derde element van de nieuwe opzet is het kennisevent ‘Domotica & Slim Wonen’ van stichting Smart Homes. Sinds de laatste editie is Jaarbeurs betrokken bij de organisatie. Schilte: “Een andere ontwikkeling in de installatiemarkt is dat marktpartijen zich meer specifiek willen profileren onder opdrachtgevers, voorschrijvers en gebouweigenaren. We gaan het programma daarom verbreden met Intelligent Buildings. Dit leidt tot de titel Smart Homes & Intelligent Buildings”. Dit event richt zich samen met een online platform op slimme (‘Smart’) techniek binnen de gebouwde omgeving en organiseren we in Utrecht op 14 en 15 november 2017.

[related_post themes=”text”]