Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 73 seconden

Unica Automatic Sprinkler heeft vier CCV-certificaten uitgereikt gekregen uit handen van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Hiermee voldoet Unica aan de nieuwe, wettelijke voorschriften die vanaf 1 januari 2015 gelden voor het leveren en onderhouden van brandbeveiligingsinstallaties. “We zijn blij met deze toekenning, al was het voor ons een logische stap”, zegt Tom Verschoor, directeur Unica Automatic Sprinkler. “Unica heeft als een van de eerste voor alle installaties een certificaat voor de levering en het onderhouden van brandveiligheidsinstallaties, inclusief kleine blusmiddelen.”

Brandbeveiligingsinstallaties zijn er voor de veiligheid van personen en goederen. Daarom moeten ze bedrijfszeker en vooral ook betrouwbaar zijn. De kwaliteit van brandbeveiligingsinstallaties kan worden aangetoond met productcertificatieschema’s en inspectieschema’s van het CCV. Dit centrum, dat veiligheidsprofessionals ondersteunt bij het veilig en leefbaar te maken van Nederland, ontwikkelde eerder dit jaar nieuwe CCV-certificatieschema’s VBB-systemen (Vastopgestelde Brandbeheersings- en Brandblussystemen). De nieuwe  CCV-certificatieschema’s voldoen aan de wettelijk gestelde eisen in het Gebruiksbesluit en Bouwbesluit en moeten leiden tot een betere toepassing van de schema’s en daarmee een hogere brandveiligheid.

Unica biedt haar opdrachtgevers de zekerheid dat de door haar geïnstalleerde en onderhouden brandveiligheidssystemen voldoen aan alle vastgestelde uitgangspunten. Unica heeft de volgende vier CCV-certificaten ontvangen: VBB – Levering, VBB – Onderhoud (ter vervanging van LPS 1233), BMI 2011 – Levering en BMI 2011 – Onderhoud. De twee laatstgenoemde certificaten vervangen de BMI 2002 regeling. Unica zal jaarlijks door een inspectie-instelling worden ge-audit op de continuïteit van haar installaties en onderhoudsservice.

Voor meer informatie: www.unica.nl