Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 87 seconden

1194715167331Ondernemers in de installatiebranche zien steeds meer lichtpuntjes in de markt. Vooral installateurs die actief zijn in de woning- en utiliteitsbouw zijn steeds positiever gestemd. De gemiddelde orderportefeuille neemt in het derde kwartaal naar verwachting toe tot 5,3 maanden. De opleving van de markt vertaalt zich ook in positieve werkgelegenheidseffecten.

Dat blijkt uit een conjunctuurenquête van Uneto-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche, onder ruim 450 aangesloten leden.

Een dirde van de installateurs in de woningbouw verwacht het derde kwartaal een toename van de orderportefeuille van minimaal 2,5%. Vooral de verwachtingen voor  renovatie- en onderhoudswerkzaamheden zijn positief. In de utiliteitssector is het beeld vergelijkbaar. De gemiddelde orderportefeuille in de installatiebranche neemt toe van 5,1 maanden in het tweede tot 5,3 maanden in het derde kwartaal. Ook het aantal offerteaanvragen neemt licht toe.

 Hoewel ondernemers nog altijd terughoudend zijn bij het aannemen van nieuwe medewerkers lijkt ook hier sprake van een kentering. Een derde van de respondenten verwacht in het derde kwartaal meer technisch personeel in te lenen. Ruim 20% van de ondervraagde ondernemers verwacht zelfs een toename van het aantal monteurs in loondienst.

 Tegenover deze positieve ontwikkeling blijft het prijsniveau een zorgenkindje. Ondanks de toename van de orderportefeuille blijven de prijzen onder zware druk staan. Het lage volume en grote aanbod vertalen zich in nog altijd extreem lage prijzen. Ten opzichte van het tweede kwartaal is nog geen verbetering van de prijzen te noteren.

 De marktverwachting voor installateurs in de industrie en infrastructuur zijn minder rooskleurig dan in de woningbouw en de utiliteit. Zowel infra als industrie laten een trendbreuk zien, waarbij het sentiment in vooral infrastructuur overwegend negatief wordt. Slechts iets meer dan 10% van de respondenten in dit segment ziet een verbetering van de markt in het verschiet.

 Voor meer informatie: www.uneto-vni.nl