Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 138 seconden

Met een stand en het verzorgen van een expertsessie is Mitsubishi Electric/Alklima prominent aanwezig op het congres Green Buildings 2014. De centrale vraag van deze zesde editie: wat betekent de circulaire economie voor organisaties en gebouwen?

Met het honderdjarige jubileum in zicht werkt Mitsubishi Electric door innovatie aan de praktische toepassing van circulair bouwen. En levert zo een bijdrage aan een duurzamere wereld en een betere kwaliteit van leven. Green Buildings 2014 wordt op 30 oktober a.s. gehouden in De St@art in Apeldoorn. Building Holland, platform voor het Nieuwe Bouwen, en Corporate Facility Partners tekenen voor de organisatie van het congres.

De kern van de circulaire economie is maximaal hergebruik van producten en grondstoffen zodat de waarde die er is, ook blijft. Biologisch gebeurt dat al op grote schaal, en de technische kringloop is groeiende. Dit principe is ook toepasbaar op vastgoedgerelateerde systemen, installaties en producten: minimaal gebruik van fossiele brandstoffen en het maximaliseren van de levensduur van alle middelen is de start van circulaire gebouwen.

Zo ontwerpt Mitsubishi Electric haar producten en onderdelen zodanig dat zij na afloop van hun eerste functie opnieuw op kwalitatief hoog niveau kunnen worden ingezet en presteren. Uitgangspunt daarbij is dat apparatuur die het einde van haar levensduur bereikt, in een gesloten kringloop wordt opgenomen. Mitsubishi Electric heeft een speciale technologie ontwikkeld, waarmee verschillende soorten plastic uit deze producten kunnen worden gescheiden, teruggewonnen en gebruikt bij de vervaardiging van nieuwe producten. Het gerecyclede materiaal kent een hergebruik van 99% of zelfs nog hoger. Hiermee is het eerste grootschalige recyclingsysteem voor plastic in Japan gerealiseerd.

Deze vorm van waardecreatie sluit naadloos aan bij de filosofie van Mitsubishi Electric. Leidraad hierbij is de eigen milieuverklaring Eco Changes, die de ambities en inspanningen beschrijft van Mitsubishi Electric om samen met haar klanten wereldwijd verbeteringen te realiseren voor het milieu. Deze Eco Changes zijn een verregaande uitwerking van het bedrijfsmotto ‘Changes for the Better’, dat het streven van Mitsibishi Electric naar een voortdurende optimalisering weerspiegelt.

Mitsubishi Electric Living Environment Systems wordt sinds 1994 exclusief geïmporteerd en gedistribueerd door Alklima bv. Levering gebeurt uitsluitend via installatiebedrijven die STEK- en F-gassen gecertificeerd zijn. Dit om de kwaliteit van het product en die van de installatie te waarborgen. Daarnaast is Alklima voor complexe klimaatvraagstukken een vraagbaak voor onder meer adviesbureaus, architecten, energieleveranciers en overheidsinstanties. In het BouwKennis klanttevredenheidsonderzoek 2014 beoordelen W-installateurs Mitsubishi Electric/Alklima bv opnieuw als de beste partij in klimaattechniek, en bovendien als overall winnaar in de volledige W-installatiesector.

Tijdens het jaarlijkse congres Green Buildings komen op 30 oktober a.s. in Apeldoorn de beslissers en beïnvloeders van gebouwen bijeen. Deskundige sprekers als Herman Wijffels, Derk Loorbach en Bas Lansdorp delen tijdens het evenement hun kennis en inspiratie op het gebied van circulaire gebouwen.

Voor meer informatie: www.buildingholland.nl