Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 84 seconden

Het aandeel installateurs dat in Nederland in één of meer projecten met BIM werkt, ligt momenteel op 9%. Als er alleen gekeken wordt naar (middel)grote installatiebedrijven, blijkt eenderde al praktijkervaring met BIM te hebben. Volgens E- en W-installateurs die er bekend mee zijn, is BIM zeker niet te complex voor de bouw. Voordat het breed toegepast zal worden in de bouw- en installatiesector zijn we volgens het merendeel van de ondervraagden echter wel gauw vijf jaar verder.

Dit blijkt uit grootschalig onderzoek onder E- en W-installateurs van BouwKennis voor de Marketing Score Card Trends & Ontwikkelingen Installatie.

 

Door onvolledige voorbereiding, gebrekkige communicatie, afstemmingsfouten en te weinig oog voor de uitvoerbaarheid van ontwerpen heeft de bouw al jarenlang last van hoge faalkosten. Partijen zijn daarom dringend op zoek naar een effectievere manier om gegevens uit te wisselen. Het Bouw Informatie Model (BIM) kan hierbij helpen. Via BIM wordt alle relevante informatie tijdens het bouwproces voor de gehele levenscyclus van een gebouw opgeslagen, gebruikt en beheerd in een driedimensionaal model. Hierdoor is een strakke regie van zowel nieuwbouw als onderhoud mogelijk.

 

Vanwege de niet te stuiten opmars van BIM moet ook de installatiesector zich hierop voorbereiden. Uit onderzoek blijkt dat installateurs vooralsnog echter vooral volgend zijn en een afwachtende houding aannemen. Van de E-installateurs werkt op dit moment 9% voor één of meerdere projecten met BIM. Van de W-installateurs heeft 6% voor minimaal een paar projecten ervaring opgedaan met BIM. Van de E-installateurs heeft ruim zeven op de tien nog nooit van BIM gehoord of weet niet wat het inhoudt. Bij W-installateurs geldt dit zelfs voor ruim acht op de tien.

Voor meer informatie: www.bouwkennis.nl