Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 124 seconden

Cofely gaat de samenwerking aan met drie succesvolle startup communities verspreid over Nederland: Rockstart in Amsterdam, de Technische Universiteit Eindhoven en YES!Delft. Via open innovatie en haar concrete ervaringen als toepassingen bij klanten wil Cofely een brug slaan tussen idee en praktijk, door voor en met klanten pilots op te zetten en startups helpen de verbinding te maken met de praktijk.

Veel (jonge) ondernemers zetten zich met passie in om hun (technische) ideeën naar de markt te brengen. Deze ‘startups’ zijn veelal gedreven door idealen en spelen in op de maatschappelijke verantwoordelijkheid om de wereld te behouden. De integrale aanpak van Cofely in combinatie met haar leidende rol in de technische dienstverleningsmarkt gaat haar klanten helpen om effectiever en competitiever te worden. Cofely zal haar dienstverlening verbreden en vernieuwen en dit zal waarde toevoeging verhogen. Guido Frenken, algemeen directeur van Cofely West Nederland: “Cofely gelooft in een open innovatie aanpak samen met klanten, partners en leveranciers. Niet alleen door analyse maar ook door concrete toepassing met pilots mogelijk te maken en innovatie in praktijk te brengen, waarbij veiligheid en bedrijfszekerheid voorop staan. We zijn enthousiast dat we de samenwerking met deze drie succesvolle startup communities bekend kunnen maken.”

Rockstart in Amsterdam richt zich op startups die zich bezighouden met digitale oplossingen voor ‘Smart Energie’. Cofely verbindt zich aan Rockstart door een aandeel te nemen in de incubator en wordt daarmee indirect aandeelhouder van alle startups in het programma. In het Rockstart programma worden ideeën in 150 dagen uitgewerkt tot een duurzame startup die mogelijk interessant kunnen zijn voor het portfolio van Cofely.

Ook bij de TU Eindhoven is een incubator programma gestart. Alleen in dit geval is de betrokkenheid van Cofely van een andere aard. Een aantal mensen van Cofely stapt tijdelijk uit het bedrijf en doet mee aan het incubator programma om de Energie Navigator, een innovatie uit de stal van Cofely, in korte tijd klaar te stomen voor de markt. Hierbij zullen zij ondersteund worden door TU/e studenten.

YES!Delft is verbonden aan de Technische Universiteit in Delft. Cofely is zowel sponsor van YES!Delft als van het ‘Port Innovation Lab’ waarin startups deelnemen die zich richten op de kansen in het haven gerelateerde segment. Door het sponsorschap is er veel contact met de startups bijvoorbeeld tijdens pitch events of hacketons. Tevens is er de mogelijkheid om vraagstukken vanuit de Cofely organisatie of van Cofely klanten in te brengen in het programma.

Voor meer informatie: www.cofely-gdfsuez.nl