Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 100 seconden

FINN-frisse-scholenOp 23 maart jongstleden zijn ondernemers uit de installatiebranche en domotica, architecten, vertegenwoordigers van de TU/e en Gemeente Eindhoven de uitdaging aangegaan om binnen enkele maanden een werkend totaalconcept op te leveren voor frisse scholen. Daarbij nemen zij het Inspiratiedocument Frisse scholen als vertrekpunt. Dit inspiratiedocument werd tijdens de bijeenkomst symbolisch overhandigd aan Mary-Ann Schreurs, wethouder van Innovatie en Design, Cultuur en Duurzaamheid in Eindhoven.

Voorafgaand aan de Inspiratiedag is er door Stichting KIEN, Collin en Ruimte OK hard gewerkt aan het Inspiratiedocument Frisse scholen genaamd ‘Op school, daar wil je zijn’. De redactie presenteerde de 23e haar verhaal. Door te vertellen over ervaringen en de inzichten die zijn ontstaan in de interviews met partijen aan de vraag- en aanbodzijde, docenten én kinderen. En door te visualiseren wat ze aangetroffen hebben.

Innovatie vereist een bundeling van krachten, alleen op eigen kracht krijgen we innovatie niet van de grond. Een nieuwe manier van samenwerken is vereist om tot een vernieuwend totaalconcept voor scholen te komen waar het echt prettig werken is. Daarbij staat de vraag ‘Hoe kunnen we de omstandigheden in een school(-gebouw) zo verbeteren dat het een positieve invloed heeft op de leerlingen?’ centraal. Adrie van Duijne, directeur Stichting KIEN: “Bij de bouw van scholen wordt er vaak veel gevraagd van de school zelf. Van directies en docenten wordt er veel gevraagd op het gebied van de techniek, maar vaak wordt er niet stil gestaan bij wat voor hen en voor de leerlingen echt belangrijk is. Daar ligt voor ons de grote uitdaging. Het centraal stellen van de mensen voor wie we bouwen in plaats van de techniek.”

Het innovatieteam wordt begeleid door Stichting KIEN, Ruimte-OK (de adviseur en coach van de scholen en kindcentra) en Collin (als denk- en werkmethode). Gezamenlijk kiezen zij een centrale actieve positie. Tijdens de bijeenkomst is de naam van het innovatieteam en het project waaraan zij gaan werken onthuld; FINN Frisse innovatie voor scholen.

Voor meer informatie: www.stichtingkien.nl, www.collinweb.nl en www.ruimte-ok.nl