Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 74 seconden

ROVC HRHR-managers werkzaam bij bedrijven in de techniek en industrie hebben meer technische basiskennis nodig om goede opleidingsplannen op te stellen voor technici. Dat blijkt uit online onderzoek van technisch opleider ROVC onder 166 respondenten. 87 procent van de respondenten is het eens met de stelling. De overige 13 procent kan zich er niet in vinden. Meer technische knowhow op de HR-afdeling brengt veel voordelen met zich mee voor zowel de organisatie zelf, als de technici die er werkzaam zijn.

ROVC signaleert dat veel HR-functionarissen graag een betere gesprekspartner voor hun technische medewerkers willen zijn. Vooral bij de terugkerende functionerings- en ontwikkelgesprekken is dit voor hen van belang. Technische kennis geeft de HR-manager handvatten om de juiste leervraag te achterhalen en te formuleren. Hierdoor kunnen zij de best passende opleidingsoplossing kiezen. Met meer technische kennis is de kans op een goede match groter.

Roel Greutink, manager Business Development bij ROVC: “Het valt op dat binnen de techniekbranche steeds vaker HR-professionals verantwoordelijk zijn voor het samenstellen van opleidingsprogramma’s. De HR-afdeling heeft immers een afdelingsoverstijgende visie. Dat brengt een uitdaging met zich mee, omdat zij minder bekend zijn met technische termen. Uiteraard wordt van hen niet verwacht dat ze volledig op de hoogte zijn van alle technische vakgebieden en processen, maar basiskennis is essentieel. Niet alleen de technici profiteren hiervan, maar ook het bedrijf als geheel. Goed opgeleide mensen werken efficiënter, zijn gemotiveerder en leveren een hoger rendement op. Een scenario dat waarschijnlijk iedere HR-manager aanspreekt.”

Voor meer informatie: www.rovc.nl