Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 114 seconden

Vandaag heeft FNV Handel een ultimatum gestuurd aan de werkgevers in de technische groothandel (WTG). Aanleiding is het feit dat de WTG-achterban op 15 oktober alsnog het cao-akkoord van tafel veegde. De WTG heeft tot woensdag 3 december om 18.00 uur de tijd om te reageren, doet zij dit niet dan volgt op donderdag 4 december een landelijke stakingsdag in Den Haag.

Menno Bruijns (werkzaam bij Technische Unie en FNV-kaderlid): “De afgelopen weken hebben we heel veel bedrijven bezocht en zijn er petities voor een cao door circa 1.000 werknemers ondertekend. Ook gaven velen aan bereid te zijn om hier actie voor te voeren.” “Wie niet wil luisteren, moet maar ‘voelen’. Ze zijn nog niet van ons af”, vult Piedro van den Heuvel (werkzaam bij Destil en FNV-kaderlid) aan.

De afgelopen weken is de vakbond bij diverse bedrijven langs geweest. Lettie Kleijer, bestuurder FNV Handel: “Werkgevers worden nerveus en leidinggevenden beginnen mensen te intimideren. Dit varieert van een aantekening in het personeelsdossier tot het uitgeven van een officiële waarschuwing. Schandalig! In Nederland geldt het recht op vakbondsactiviteiten en mogen werknemers ook in actie komen voor hun cao.”

Medio oktober werd het zwaar bevochten onderhandelaarsakkoord over een nieuwe cao alsnog door een aantal werkgevers van tafel geveegd. Alleen als de looptijd teruggebracht wordt tot één jaar en de loonsverhoging alleen over 2014 wordt gegeven, willen ook zij tekenen voor een cao. Kleijer: “We gaan niet achteruit onderhandelen. Na jaren op een houtje te bijten, hebben de werknemers recht op een goede loonsverhoging waarmee hun koopkracht op peil komt.”

Volgens FNV Handel zijn een structurele loonsverhoging en afspraken over gewoon goed werk noodzakelijk om de sector weer aantrekkelijk te maken. Kleijer: “Het is uitermate jammer dat de achterban van de WTG het akkoord heeft afgewezen. Hierdoor zijn we feitelijk weer terug bij af. Ik hoop van harte dat alle leden van de WTG tijdig tot inkeer komen en alsnog hun handtekening zetten onder het cao-akkoord.”

In het cao-akkoord van 15 september jl. staat dat de werknemers in twee jaar een totale structurele loonsverhoging krijgen van 3,75 procent plus een eenmalige verhoging van 1,6 procent in 2014. Daarnaast wordt de levenslooptoeslag kostenneutraal omgezet naar structureel loon; dit komt neer op circa 1 procent structureel erbij.

De cao Technische Groothandel geldt voor 45.000 mensen die werkzaam zijn in zo’n 2.700 bedrijven.

Voor meer informatie: