Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 90 seconden

In Nederland zijn diverse initiatieven genomen om Bouw Informatie Modelling (BIM)-software te ontwikkelen die gebruikt wordt bij het ontwerp en de bouw van gebouwen. Deze programma’s worden door verschillende bedrijven gemaakt waardoor er geen sprake is van uniforme begrippen, definities of een eenduidig protocol voor het uitwisselen van BIM-informatie. Om uitwisseling van gegevens en de samenwerking tussen de betrokken bedrijven mogelijk te maken is een Europees initiatief gestart voor het vastleggen van afspraken.

Op woensdag 10 september organiseert NEN een informatiebijeenkomst over het Europese initiatief om uniforme werkwijzen en afspraken te maken over Bouwwerk Informatie Model (BIM). Deze Europese samenwerking moet resulteren in een serie Europese BIM-normen, bedoeld voor de bouwsector en zijn toeleveranciers. Voor een geïntegreerde aanpak werkt NEN nauw samen met de NEN-commissie ‘Automation systems and integration’ en de Bouw Informatie Raad (BIR).

Tijdens de bijeenkomst worden onder andere presentaties gegeven door Herman Winkels (Rijkswaterstaat en voorzitter BIR) en Leo van Ruijven (Croon TBI techniek en voorzitter betrokken normcommissie). Deelname aan deze informatiemiddag is gratis.

Om de stem van de Nederlandse bouwsector en software ontwikkelaars in dit Europese traject te laten horen, wil NEN belanghebbenden interesseren voor het meewerken aan deze normen. De NEN-commissie zal een goede afspiegeling zijn van het werkveld, daarom worden met name deelnemers uit de sectoren bouw en ICT gezocht, zoals architecten, constructeurs, installateurs, projectontwikkelaars en software ontwikkelaars. Daarnaast zijn ook kennisinstituten en brancheverenigingen van harte welkom.

Geïnteresseerden kunnen deelnemen aan de normcommissie. Met een investering in tijd en geld kan men invloed uitoefenen op de inhoud van de te ontwikkelen BIM-normenserie. Leden van een normcommissie zijn als eerste op de hoogte van de ontwikkelingen rondom nationale, Europese en mondiale normen op het gebied van BIM en hebben toegang tot een groot Europees netwerk.

Voor meer informatie: www.nen.nl