Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 105 seconden

De TVVL Expertgroep Sanitaire Technieken (ST) van de TVVL organiseert op 26 september a.s. de tweede openbare discussiebijeenkomst van de TVVL Innovatiegroep ST.

Het doel van de  Innovatiegroep ST  is om vanuit de praktijk een bijdrage te kunnen leveren aan de verdere  ontwikkeling van het vakgebied door van gedachten te wisselen over nieuwe ontwikkelingen, onderzoeksonderwerpen, en (concepten van) nieuwe regelgeving, normen  en richtlijnen.  Dit keer staat de ter kritiek gepubliceerde herziene norm NEN 1006  ‘Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties’ centraal. De resultaten van de discussiebijeenkomst  worden ingebracht bij de NEN normsubcommissie ‘Functionele eigenschappen leidingwaterinstallaties’ waarin de TVVL Expertgroep zitting heeft.

De deelnemers aan de ‘Innovatiegroep ST’ ontmoeten  de Expertgroep ST in principe twee maal per jaar, tijdens een voorjaars- en een najaarsbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomsten doet de Expertgroep ST verslag van de lopende activiteiten en worden vervolgens thema’s en lopende onderzoeken behandeld.

Deelname aan de TVVL Innovatiegroep ST  is voor iedere  vakgenoot  gratis,  men hoeft geen lid te zijn van de TVVL.

De Expertgroep ST deelt en verspreidt kennis door:

  • het initiëren en begeleiden van studies;
  • het (laten) publiceren van artikelen in TVVL Magazine;
  • het organiseren van bijeenkomsten en congressen, zoals het Nationaal Congres Sanitaire Technieken;
  • het leveren van bijdragen aan de gezamenlijke activiteiten van de vereniging;
  • het laten opstellen van ISSO-publicaties.

De Expertgroep ST werkt daarbij nauw samen met:

  • Uneto-VNI, de brancheorganisatie voor installatiebedrijven, en
  • ISSO, het kennisinstituut voor de installatiesector

Voor deelname aan de bijeenkomst kan men zich aanmelden bij het verenigingsbureau van TVVL via  033 – 434 57 50 of stuur een e-mail naar info@tvvl.nl onder vermelding van NAW-gegevens privé, functie, ervaring en interesse in drinkwater en/of afvalwater.

De bijeenkomst vindt  plaats in het  Belevingscentrum van Wolter & Dros aan de Amsterdamseweg  51D in Amersfoort.  Aanvang  10.00 uur, einde  12.30 uur. Na afloop van de bijeenkomst is er gelegenheid tot lunchen.

TVVL is het Platform voor mens en techniek en bestaat sinds 1959. TVVL is een belangrijk kennisplatform op het gebied van utiliteitsbouw en installatietechniek in Nederland en telt circa 1200 persoonlijke leden en 500 begunstigers/bedrijfsleden. TVVL bundelt kennis en ervaring uit de verschillende vakgebieden, verspreidt deze, ook internationaal, en stelt deze ter discussie.