De technieksector heeft de toekomstverkenning CONNECT2030 gepresenteerd. Het rapport is opgesteld om in beeld te brengen met welke ontwikkelingen Nederland op weg naar 2030 te maken krijgt én welke rol de techniek daarin speelt. In de toekomstverkenning is extra aandacht voor het internationale perspectief en de mening van jongeren. Voorzitter Doekle Terpstra van ondernemersorganisatie Techniek Nederland reikte het eerste exemplaar van het rapport uit aan voorzitter Ingrid Thijssen van VNO-NCW en Ferdi Licher, directeur Bouwen en Energie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het rapport stelt vast dat de Nederlandse samenleving aan de vooravond staat van een groot aantal transities. Bij vrijwel alle uitdagingen waar we voor staan, speelt techniek een doorslaggevende rol. Om succesvol te kunnen inspelen op de veranderingen, is niet alleen een cultuuromslag nodig, bedrijven en organisaties zullen ook moeten beschikken over ‘toekomstbehendigheid’. Volgens CONNECT2030 is dat ‘een attitude die weergeeft dat de toekomst niet precies voorspeld kan worden, maar dat je je er als organisatie wel op kan voorbereiden dát het anders is dan vandaag’.

Vijf centrale thema’s
CONNECT2030 is opgebouwd aan de hand van vijf centrale thema’s:
-              Overal en altijd energie
-              Gezond, schoon en veilig
-              Circulaire wereld
-              Volwassen digitalisering
-              Human capital
De opstellers zien de eerste drie thema’s als onze grootste maatschappelijke opdrachten van dit moment. Met behulp van digitale hulpmiddelen en goed opgeleide mensen zou de technieksector een toekomstbehendige bedrijfsvoering moeten realiseren, die de basis vormt voor het uitvoeren van die opdrachten.

Creatieve oplossingen en innovatieve technieken
Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland, hoopt dat CONNECT2030 eraan bijdraagt dat de technieksector en onder meer kennisinstellingen, overheden, opdrachtgevers en burgers dichter bij elkaar komen om samen te werken aan de grote uitdagingen. Terpstra: “Er komt heel veel op ons af. We hebben creatieve oplossingen, nieuwe zienswijzen en innovatieve technieken nodig. In 2030 en ver daarna.”

Leidraad en inspiratie
Aan CONNECT2030 is anderhalf jaar gewerkt. De onderzoekbureaus TNO en Panteia hebben bij de totstandkoming samengewerkt met een team van deskundigen uit de technieksector. Uitgebreide trendanalyses, tientallen expertinterviews en zes klankbordsessies met ruim 150 deskundigen van organisaties binnen en buiten de sector vormen de basis voor het rapport. Met regelmatige toekomstverkenningen wil de technieksector een leidraad en inspiratie bieden voor de eigen ondernemers, maar ook voor politiek en overheid, onderwijs en wetenschap, opdrachtgevers en partners.

CONNECT2030 is opgesteld in opdracht van Techniek Nederland, Wij Techniek, ISSO en TVVL. Voor meer informatie en downloaden van toekomstverkenning CONNECT2030: startmetconnect.nl/connect2030.

Techniek Nederland wil dat minister werk maakt van Gasketelwet

In 2015 bracht de Onderzoeksraad voor Veiligheid een alarmerend rapport uit over koolmonoxide-risico’s bij cv-ketels. Bijna zeven jaar later zijn ...

Claudia Reiner erelid Techniek Nederland

Claudia Reiner is benoemd tot Erelid van Techniek Nederland. Zij nam eind vorig jaar afscheid als vicevoorzitter van de branchekoepel ...

Nieuw platform Techniek Nederland

Techniek Nederland heeft een nieuw platform geïntroduceerd: De Makers van Morgen. Het platform toont naast technische hoogstandjes, inspirerende verhalen van ...

Directeur Techniek Nederland treedt toe tot Raad van Advies NEN

Erik van Engelen, algemeen directeur van Techniek Nederland, neemt zitting in de Raad van Advies van het Nederlands Normalisatie Instituut ...