Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 235 seconden

 

Twee weken van onderhandelen in Parijs heeft, zo is de algemene indruk, een historisch akkoord opgeleverd. 195 landen en de Europese Unie hebben een verdrag ondertekend waarin wordt bepaald dat de opwarming van aarde moet worden beperkt tot minder dan 2 graden Celsius met een streefwaarde van 1,5. Economische groei moet vanaf nu gerealiseerd worden zonder gebruik van fossiele brandstoffen. Het bedrijfsleven zal, zo is de verwachting, meer en meer bereid zijn om hierop in te spelen. Een schoner klimaat als verdienmodel.

Klimaatplein

Zo meldt Klimaatplein (een initiatief op VSK 2016) in een direct na het afsluiten van de klimaattop verzonden persbericht dat ‘er zijn oneindig veel mogelijkheden zijn om als organisatie zelf een bijdrage te leveren aan het tegengaan van klimaatverandering. En daarmee doet u niet alleen de planeet en de mensen daarop een plezier, maar ook uw eigen portemonnee. Het minder gebruiken van energie draagt nu eenmaal bij aan lagere kosten én minder uitstoot van het broeikasgas CO2.’

Rob van der Rijt van www.klimaatplein.com geeft een aantal praktische tips. “Wanneer je de winkel- of showroomdeuren dicht houdt in de winter, bespaar je gemiddeld 3.000 euro aan stookkosten per jaar. Met het op de bespaarstand zetten van je desktop bespaar je 42 euro per jaar en met zuiniger rijden bespaar je zes procent op brandstofkosten.” Zomaar wat maatregelen die geen investering vooraf vergen, maar al wel direct rendement opleveren.

Naast voorgenoemde gratis uit te voeren tips zijn er ook maatregelen te nemen die zich met gemak binnen twee jaar terugverdienen, aldus Van der Rijt. “Denk aan het isoleren van leidingen, het vervangen van oude lampen door LED of het plaatsen van een tijdschakelklok. Ook het overstappen naar een energieleverancier die in Nederland opgewekte groene stroom levert draagt bij aan het verkleinen van de CO2-voetafdruk.”

Tijdens VSK 2016 kan de bezoeker op het Klimaatplein kennis nemen van een 5-stappenplan naar energiebewust ondernemen. Daar kan iedere organisatie in Nederland gratis gebruik van maken. Het laat alle mogelijkheden zien om de impact van organisaties op klimaatverandering te verkleinen en biedt handige rekentools om uw eigen voordeel te berekenen.

Milieumanagement

Ook sanitairproducent Geberit gaat haar ondernemingsbeleid  richten op duurzaamheid. “De klimaattop in Parijs toont de urgentie voor duurzaam produceren en duurzaam bouwen”, meldt de producent. “Een verdere opwarming van de aarde door onder andere CO2-uitstoot moet worden voorkomen. Bedrijven zijn een noodzakelijke partner bij de uitvoering en voor het behalen van de milieudoelen. Wie zijn verantwoordelijkheden kent, bouwt duurzaam en zorgt daardoor voor levenskwaliteit – nu en in de toekomst.” Om die reden kiest de Europese producent van sanitaire producten ervoor producten te produceren die, in alle betekenissen van het woord, duurzaam zijn en aan de hoogste normen voldoen. Geberit ziet hierin een voorbeeldrol én een belangrijke markt voor de toekomst.

Door een actief milieumanagement over het gehele productontwikkelingsproces boekt Geberit naar eigen zeggen jaar na jaar aanzienlijke resultaten op het gebied van duurzaamheid: bijvoorbeeld bij de verlaging van de milieubelasting of van de CO2-emissies. “De duurzame sanitairoplossingen zorgen voor meer levenskwaliteit door een laag energie- en waterverbruik en ecologisch overeenstemmende materialen. Ook de geluidsisolatie of het probleemloos afvoeren van de producten aan het einde van hun levensduur maken deel uit van een milieubewust productdesign.

Duurzaam bouwen slaat ook op aantrekkelijk design en een mooi uiterlijk in combinatie met gezondheid, welzijn en comfort. Het één gaat samen met het ander. Geberit producten onderscheiden zich door milieuvriendelijk materiaal zonder schadelijke stoffen en een minimale ecologische voetafdruk.”

Geberit is ervan overtuigd dat succesvol zakendoen op de lange termijn verenigbaar is met milieuvriendelijk en sociaal handelen. Een op duurzaamheid gericht ondernemingsbeleid draagt bij aan kostenbesparing en minimalisering van risico’s. De resultaten zijn zichtbaar: enerzijds konden jaar na jaar de relatieve milieubelasting, de CO2-emissies en het waterverbruik verlaagd worden, anderzijds leveren Geberit producten een beslissende bijdrage aan dit wereldwijd aan betekenis winnende thema.

‘Hoe kunnen we water besparen?’ is een terugkerende vraag binnen het concern. “Dit is gelukt door bijvoorbeeld een consequente reductie van het volume van het spoelwater. Met de introductie van de 2-toets toiletspoeling, die sinds 1998 geproduceerd wordt, kan in vergelijking met traditionele spoelsystemen tot op heden ca. 12.000 miljoen kubieke meter water bespaard worden. Alleen al in het jaar 2011 bedroeg de besparing 1.700 miljoen kubieke meter. Dit is meer dan de helft van datgene wat alle huishoudens in Duitsland in een jaar verbruiken.”

Om kracht te zetten achter haar visie en haar maatschappelijke betrokkenheid is de Geberit Groep sinds 2008 lid van UN Global Compact. Een wereldwijde organisatie waarin bedrijven gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van duurzaamheid, voor het bereiken van een betere wereld.

Meer informatie vindt u in het Geberit sustainability performance report 2014:

http://www.geberit.com/master/content/media/global_media/group/unternehmen/nachhaltigkeit/Geberit_Sustainability_2014_en~1.pdf