Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 162 seconden

caoWerknemers en werkgevers in de sectoren Metaal en Techniek en Metalektro zijn het eens over een nieuwe pensioenregeling voor de pensioenfondsen PMT en PME. Beide bedrijfstakken krijgen vanaf 2015 dezelfde pensioenregeling. Dat betekent één pensioenregeling voor 540.000 werknemers bij 34.000 ondernemingen. FNV Metaal gaat het principeakkoord met een positief advies ter goedkeuring voorleggen aan de leden.

De nieuwe wet- en regelgeving van de overheid beperkt de toekomstige pensioenopbouw. Door in de technische sectoren over een groter deel van het inkomen pensioen te gaan opbouwen blijft het pensioen van werknemers met lage en middeninkomens toch op peil. Jongeren gaan meer pensioen opbouwen. Omdat werknemers in zware beroepen met bescheiden inkomens minder mogelijkheden hebben om zelf te sparen of langer door te werken, is de nieuwe regeling ook voor hen goed nieuws.

Jos Brocken, landelijk bestuurder FNV Metaal: “Eén pensioenregeling voor beide technieksectoren biedt veel voordelen. Wie in de techniek van baan wisselt, gaat regelmatig van de ene naar de andere sector. Als je pensioenregeling dan hetzelfde blijft, is dat wel zo prettig. Soms zijn er in een concern nog twee regelingen. Een obstakel in de arbeidsmobiliteit is daarmee verdwenen. Ook de uitvoeringsorganisatie is gebaat bij het wegnemen van allerlei verschillen tussen de pensioenregelingen in de techniek en metaal.”

Binnen de beperktere speelruimte hebben werkgevers en werknemers in de sectoren Metaal en Techniek en Metalektro de afgelopen periode onderhandeld over een nieuwe, gezamenlijke pensioenregeling. Er is lang gepraat om te zoeken naar een pensioen dat voor werknemers, gepensioneerden en werkgevers binnen de beperktere mogelijkheden toch het beste te bieden heeft. Een robuust en betaalbaar inkomen voor de oude dag met een stabiele premie. Vakbonden en werkgeversorganisaties in de technieksectoren zijn er nu uit. De nieuwe pensioenregeling voldoet vanzelfsprekend aan de gewijzigde wetgeving vanaf 2015.

De komende vijf jaar gaat de franchise (het deel van het loon waarover geen pensioen wordt opgebouwd omdat men later ook een AOW-uitkering van de overheid ontvangt) stapsgewijs omlaag. In totaal wordt de franchise € 1.000 lager. Zonder deze wijziging zou de franchise echter met € 300 tot2 € 500 per jaar zijn gestegen.

Jos Brocken: “Dit betekent dat werknemers over een groter deel van het loon pensioen gaan opbouwen. Dat compenseert het effect van de beperking van de opbouw van 1,9% naar 1,875% zoals dat door de overheid is besloten. Vooral de lagere inkomens profiteren daarvan, maar ook de pensioenopbouw van mensen met het gemiddelde inkomen in de sectoren van € 35.000 blijft zoveel mogelijk op peil”.

In de nieuwe pensioenregeling blijft de premie de komende vijf jaar stabiel. Bij PME blijft de premie op het huidige niveau. Bij PMT daalt de premie met ongeveer 0,25% van de loonsom (dat is 0,4% van de pensioengrondslag).

Als de stabiele premie in enig jaar niet genoeg is voor een opbouw van 1,875%, dan wordt het opbouwpercentage in dat jaar verlaagd. Naar verwachting blijft er de komende jaren wat premie over, maar daarna kan de lage rekenrente ook leiden tot een premietekort en dus een lagere opbouw. Door premieoverschotten in een apart premiedepot vast te houden, kunnen deze aangewend worden om de pensioenopbouw in moeilijke jaren toch overeind te houden. Als het premiedepot voldoende gevuld is, kan het ook worden besteed aan een extra verhoging van de pensioenen van de werkende, premiebetalende deelnemers.

Voor meer informatie: http://www.fnvbondgenoten.nl/mijnbranche/branches/fnvmetaal/ en www.koopkrachtenechtebanen.nl