Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 169 seconden

De jaga briza fresh 1 nieuw LBK, een co-creatie van Jaga en ClimaRad, heeft met grote meerderheid van stemmen de ISSO-Award 2014 gewonnen. Dat werd op donderdag 25 september duidelijk nadat de bezoekers aan de ISSO Jubileumbijeenkomst hun stem hadden uitgebracht. De combinatie Jaga en ClimaRad was een van de drie finalisten die zijn inzending voor de ISSO-Award voor circa 200 gasten mocht presenteren.

Zoals de laatste jaren traditie is op het ISSO-Najaarsoverleg, werd ook dit jaar de ISSO-Award uitgereikt. Het thema voor de inzendingen dit jaar was co-creatie; marktpartijen konden daarbij laten zien dat zij in staat zijn op een innovatieve wijze samen te werken aan een project of product. De samenwerking tussen Jaga en ClimaRad, in veel projecten concurrenten van elkaar, was alleen al door hun partnerkeuze bijzonder. Daarnaast hebben zij een product ontwikkeld dat, volgens de jury die de voorselectie deed, veel potentie heeft voor de toekomst.

Tijdens de korte pitch op het podium van de jubileumeditie van het ISSO-najaarsoverleg – het kennisinstituut bestaat 40 jaar – vertelden de vertegenwoordigers van de bedrijven dat de Briza Fresh mini LBK een kleine, decentrale luchtbehandelingskast is. Het toestel kan per ruimte zowel verwarmen als koelen, op hoge of lage temperatuur, het ververst decentraal de lucht in de ruimte met warmteterugwinning en kan sturen op zowel CO2 als luchtvochtigheid. “Het is een product dat geen van onze beide bedrijven zo snel alleen had kunnen ontwikkelen”, zegt Jan Verdonck van Jaga. “Een dergelijke productontwikkeling zou voor een bedrijf zeker drie jaar kosten. Door onze samenwerking hebben we het product in negen maanden kunnen ontwikkelen.”

Jaga en ClimaRad zien voor de Briza Fresh mini LBK vooral veel kansen bij herbestemming en renovatie. In plaats van dat men een grote, centrale luchtbehandelingskast plaatst waarbij nieuwe kanalen voor ventilatie en koeling nodig zijn, kan de Briza Fresh mini LBK snel en eenvoudig in elke ruimte het klimaat lokaal optimaliseren. Het eerste project met dit toestel, een hospice met 26 kamers, is deze week opgeleverd en circa tien andere projecten met de Briza Fresh zijn onder constructie. Verdonck: “Wij zien vooral veel mogelijkheden in de zorgsector, waar veel renovatie gaande is en het binnenklimaat vaak te wensen over laat. Maar ook in het onderwijs of bij herbestemming en renovatie van kantoren biedt dit product veel voordeel, in tijd en geld.”

De twee andere finalisten van de ISSO-Award 2014 waren Interflow, onderdeel van BAM Techniek, en Klostermann Nederland BV. De woordvoerder van Interflow BAM Techniek presenteerde een samenwerking tussen zo’n 20 bedrijven die voor het Medisch Centrum Alkmaar het zogenaamde Flex OK concept hebben ontwikkeld. Dit is een integraal wand-, plafond- en luchtbehandelingssysteem voor operatiekamers waarbij de nadruk ligt op flexibiliteit. Het concept, door diverse partijen mede ontwikkeld aan de hand van BIM, reduceert faalkosten en geeft een maximale gebruikersinvloed. Bij deze co-creatie is vooral op een zeer open manier tussen de partijen kennis, innovatiekracht en synergie uitgewisseld.

Wim van Dijk van Klostermann Nederland BV presenteerde als co-creatie de werkmethode bouwteam+ (www.bouwteamplus.nl) waarbij hij het Proyecto Roble als illustratief voorbeeld had ingediend. In dit concept gaat het om een innovatief proces voor de realisatie van bouwprojecten waarbij de verticale bouwkolom is gekanteld naar een horizontaal bouwproces. Alle deelnemers hebben daardoor in Bouwteam+ een gelijkwaardige positie. Dit biedt de opdrachtgever maar ook de bouwpartners meer toegevoegde waarde, transparantie, vertrouwen, open begrotingen, reductie van faalkosten, gegarandeerde winst en optimale kennisdeling, aldus Van Dijk.

Voor meer informatie: www.jaga.nl en www.climarad.nl