Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 46 seconden

duurzaamhuisRealisatie van ambitieuze doelstellingen rond duurzaamheid zou bij de huidige techniek een investering vereisen van €130 miljard in de komende 15 jaar. Voor de algemene kwaliteitsverbetering van de woningvoorraad – inclusief vervanging – is nog eens ruim €150 miljard aan investeringen nodig. Dit concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw in de zojuist verschenen studie ‘Investeren in de Nederlandse woningmarkt: investeringsopgaven in twaalf Provincies’.

Het instituut concludeert verder dat in de meeste Nederlandse provincies het planaanbod ontoereikend om de trendmatige woningvraag in het komend decennium op te vangen. Bij hoge demografische groei nemen de tekorten aanzienlijk verder toe. Bovendien bestaat de helft van het aanbod uit zachte plannen, waarover nog geen bestuurlijke overeenstemming is bereikt. Het tekort concentreert zich in de groene ruimtes rond de steden, waar nauwelijks woningbouw wordt voorzien. Als er geen nieuwe locaties worden ontwikkeld dan zal schaarste op de woningmarkt het beeld vormen in de meeste regio’s van Nederland.

[related_post themes=”text”]