Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 176 seconden

data.620xC5184x2912+0+188.620x348Deze week heeft een aantal vmbo-docenten techniek de publicatie “Meer bèta en technologie op vmbo-tl” overhandigd aan Michaël van Straalen, voorzitter van MKB-Nederland. Met de overhandiging willen de docenten meer aandacht vragen voor de vele technische talenten op het vmbo-tl, die onvoldoende kansen krijgen om op een praktische en interessante manier in aanraking te komen met technologie. Dit komt doordat scholen die alleen havo, vwo en mavo aanbieden, de ruimte, middelen, aansluiting met het bedrijfsleven en faciliteiten missen voor het aanbieden van praktijkgericht technologisch beroepsonderwijs. Dit terwijl de op twee na grootste groep van alle leerlingen op het vmbo-tl zit.

De afgelopen twee jaar hebben 105 scholen hard gebouwd aan manieren om vmbo-tl-leerlingen op een interessante en praktische manier in aanraking te laten komen met technologie. De bottom-up approach waarin docenten zelf – met draagvlak vanuit de schoolleiding- verantwoordelijkheid droegen voor het realiseren van ambities heeft tot resultaten geleid, zoals op een van de M-Tech-scholen, het Alfrink College, waar ze leerlingen een voor een aan het bedrijfsleven koppelen. Hierdoor is de profielkeuze  van leerlingen verschoven van zorg en economie naar economie en techniek. Dit is een van de resultaten die zijn vastgelegd in de publicatie “Meer bèta en technologie op vmbo-tl”. MKB-Nederland, VNO-NCW, Platform -TL en de scholen en docenten van het M-Tech programma roepen het onderwijs en het bedrijfsleven op om regionaal meer samen te werken bij het ontplooien van technische talenten van leerlingen. Meer jongeren worden zo beter voorbereid op de regionale arbeidsmarkt.

“Het bedrijfsleven kan daaraan zijn bijdrage leveren”, zegt voorzitter Michaël van Straalen van MKB-Nederland. ‘Het is goed om jongeren vroegtijdig te laten kennismaken met je bedrijf, branche of beroepsgroep.” Van Straalen benadrukt het belang van betere beroepsoriëntatie op het algemeen vormend voortgezet onderwijs; op het vmbo-tl, maar ook op havo en vwo. “Dat kan eraan bijdragen dat jongeren beter weten waarvoor ze kiezen. Nu zien we dat talloze jongens en meisjes met een beta-pakket na het voortgezet onderwijs een keuze maken voor toch net niet de passende beroepsopleiding.”

Technici zijn onmisbaar voor de Nederlandse toekomst. Het bedrijfsleven en de branches vragen expliciet om een hogere instroom op niveau mavo/niveau mbo 4. Uit de recente monitor van het Techniekpact blijkt dat het aandeel gediplomeerden op het vmbo-tl met een vakkenpakket natuur- en scheikunde (NaSk-profiel) is gestegen naar 40% in 2014-2015 (was 36% in 2012-2013). Ondanks deze stijging stroomt slechts de helft van de afgestudeerde vmbo-tl-leerlingen met een NaSk-profiel door naar een technische vervolgopleiding op het mbo. Het is daarom belangrijk dat vmbo-tl-leerlingen een bewuste keuze maken op basis van een duidelijk beeld van exact en techniek/technologie en met de ervaring van interessant en aantrekkelijk onderwijs dat aansluit bij hun leefwereld en de praktijk.

Vanuit het Techniekpact hebben het kabinet, de scholen in het vmbo en het bedrijfsleven de handen ineengeslagen om het technisch onderwijs in het vmbo aantrekkelijker te maken. Met de impuls vanuit het M-Tech-programma hebben 105 scholen en docenten zich ingezet om aantrekkelijk exact onderwijs aan te bieden met aandacht voor het versterken van de loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) richting een technische vervolgopleiding en de technische sectoren.

Net als bij het Techniekpact, wordt het programma regionaal en van onderop ingericht. De leerling, in de klas en op de school, staat hierin centraal. Binnen regionale netwerken hebben scholen op basis van hun eigen ambities en te behalen doelen een ontwikkelagenda geformuleerd. Vanuit die agenda hebben scholen nieuw onderwijs ontwikkeld, projecten opgezet, loopbaanoriëntatie en -begeleiding versterkt én meer samengewerkt met het basisonderwijs, het mbo en met het bedrijfsleven.