Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 108 seconden

Optimale afstemming tussen eindresultaat en techniek
De bouwwereld is volop in beweging. Althans, volgens de bouwrelevante media. Supply-chain beheersing, conceptontwikkelingen, integraal ontwerpen en realiseren zijn de buzz-words van deze tijd. De continue beschikbaarheid van juiste techniek en technologie is onmiskenbaar de constante aanwezige.

In vastgoedontwikkeling staat bij menig opdrachtgever de functionaliteit en exploitatie van een nieuw- of verbouwproject hoog op de agenda. Te vaak wordt daarin de installatiecomponent van de diverse elektrotechnische systemen onderschat. Aandacht voor bijvoorbeeld milieu- en energieaspecten wordt eerder toegerekend aan bouwkundige oplossingen. De eerste gedachten gaan zeker niet naar een optimale inzet van ICT of geïntegreerde duurzame energieopwekking. Vastgesteld kan worden dat met de architectuur van een gebouw gelijktijdig richting wordt gegeven aan de architectuur van de installatie.

Architectuur van de installatie

In de bouw- en installatiebranche is het gebruikelijk om vanuit de techniek te denken. Een conventionele NEN 1010 installatie voldoet aan minimale functionele eisen in een woning of gebouw. De wens van de eindgebruiker wordt vervolgens ingepast in de vooraf ontworpen installatie. Op deze wijze worden minimale uitgangspunten het maximaal haalbare.

Juist deze manier van denken belemmert innovatief toepassen van techniek. Kansen tot optimalisatie van de functionaliteit van een gebouw in relatie tot de exploitatie worden gemist. Om dit te voorkomen, is een omslag van 180 graden in denken nodig. De beleving die de eindgebruiker wenst in combinatie met zijn/haar eisen bepalen de keuze voor de elektrotechnische installatie. Dit kan resulteren in een conventionele NEN 1010 installatie in combinatie met diverse systeemoplossingen. Maar ook tot een vergaand geïntegreerde gebouwautomatisering op basis van bijvoorbeeld de wereldwijd erkende standaarden als KNX en IP.

Blauwdruk van integrale installaties

Een hedendaagse en toekomstgerichte installatie begint met het benoemen van de (toekomst)functie van het gebouw en de verblijfsruimten. Vervolgens wordt vastgesteld welke technologie daarin noodzakelijk moet zijn. Concreet kunt u dan denken aan verlichting, klimaatregeling, communicatiemiddelen, inbraak-/brandbeveiliging, toegangscontrole. Maar ook aan zaken als zonwering, deurafsluiting, facilitaire techniek, slim sanitair, etc. Wanneer die wensen en eisen technisch optimaal geïntegreerd zijn, ontstaat er een 1+1=3-synergie.

Integraal ontwerpen geeft u daadwerkelijk resultaat in efficiency en exploitatie. Dat resulteert in een – in allerlei opzichten – hoger rendement van uw investering.