Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 86 seconden

Installateurskoepel Uneto-VNI betreurt het dat het lage btw-tarief voor onderhoud en renovatie van woningen per 1 juli a.s. wordt geschrapt. “Net nu de installatiebranche weer opkrabbelt na een jarenlange crisis, had juist voortzetting van de lage btw het positieve sentiment kunnen versterken. Beëindiging van de regeling brengt de winstgevendheid van installatiebedrijven en duizenden arbeidsplaatsen in gevaar”, aldus voorzitter Titia Siertsema. Uneto-VNI roept het kabinet op de lage btw alsnog te verlengen.

Uit een rondvraag onder leden van Uneto-VNI blijkt dat veel opdrachtgevers hun renovatie- en onderhoudsplannen weer op de lange baan schuiven als de btw na 1 juli weer naar 21% gaat. Hierdoor verwachten installateurs zelfs een daling van het aantal opdrachten met circa 20%.

Siertsema: “Het 6% btw-tarief is het duwtje in de rug dat veel woningbezitters en woningcorporaties nodig hebben om te investeren in energiezuinige maatregelen. De afgelopen jaren zijn dankzij de maatregel al veel woningen voorzien van zonnepanelen, energiezuinige hr-ketels, energiezuinige verlichting en inbouwapparatuur. Hiermee zijn de doelen van het Energieakkoord weer een stap dichterbij gekomen. Ook daarom is het onbegrijpelijk dat de 6% btw nu weer wordt verhoogd naar 21%.”

Volgens de bestuursvoorzitter van Uneto-VNI komen ook andere maatschappelijke doelstellingen, zoals het aanpassen van woningen om ouderen langer zelfstandig te laten wonen en het aardbevingsbestendig maken van huizen en gebouwen in Groningen in gevaar.

“Het kabinet zou juist nu de installatiebranche moeten steunen na jaren van zwaar weer”, zegt Siertsema. “Dat is goed voor de werkgelegenheid én goed voor het milieu. Onze economie groeit eindelijk weer. Dankzij voortzetting van de 6% btw-regeling kunnen we de groei bestendigen.”

Woensdag haalde een motie van de 50+-partij om de 6%-regeling te verlengen geen meerderheid in de Tweede Kamer. 65 Kamerleden stemden voor de motie en er waren 81 tegenstemmers.

Voor meer informatie: www.uneto-vni.nl