Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 71 seconden

Het Energieakkoord is ruim een jaar oud. Tijd om tijdens het Nationaal Energie Congres op 12 mei 2015 de balans op te maken. Een eerste rekensom wijst uit dat het roer snel om moet, met name door een versterkte inzet op energiebesparing.

Over een aantal elementen in het SER Energieakkoord, met name de toepassing van windenergie en biomassa, bestaat veel discussie. Dat zet het akkoord op losse schroeven. VVM, netwerk van milieuprofessionals, en de Federatie van Energieconsultants (FedEC) pleiten daarom voor een drastische koerswijziging. Volgens beide organisaties moet de trias energetica leidend zijn om de afspraken om te zetten in resultaten: eerst besparen, dan duurzaam opwekken en dan pas fossiele opwekking van energie.

Het Nationaal Energie Congres is een initiatief van VVM, FedEC en Energy Valley vindt plaats op 12 mei in het Drentse Provinciehuis. Tijdens het plenaire ochtendprogramma wordt de balans opgemaakt van het Energieakkoord. Plus wat er nodig is om de gaten die dreigen te ontstaan te dichten. Inleiders zijn Monique van Eijkelenburg, Directeur Strategie Duurzame Energie Koepel, Ed Buddenbaum, secretaris Topteam Energie, Ministerie van Economische Zaken en een gedeputeerde van de provincie Drenthe.

’s Middags zijn er negen Masterclasses over onder meer gedrag, Co2 opvang, warmteterugwinning uit afval- en rioolwater, technische innovaties, financiële modellen en duurzaam vervoer.

De deelnamekosten voor leden van VVM, FedEC en Energy Valley bedragen € 111,- en voor niet-leden € 250,- (excl. BTW).

Voor meer informatie en aanmelden: http://www.fedec.nl/agenda_179.php