Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 30 seconden

Er is een definitief akkoord over de cao Metalektro. Leden van vakbonden FNV Metaal en CNV Vakmensen hebben het principeakkoord bijna unaniem goedgekeurd. Omdat ook de leden van de andere bonden en de leden van de werkgeversorganisatie FME hebben ingestemd, is het akkoord over de cao nu definitief. De circa 140.000 metaalmedewerkers krijgen meer zeggenschap over hun eigen werktijden en stapsgewijs 5,9% hoger loon. De eerste loonsverhoging van 2,1 % wordt op 1 april uitgevoerd. Hiermee wordt er een lange periode afgesloten van grote spanningen in de metaal. Negen maanden lang streden de bonden voor meer zeggenschap, hoger loon en betere ontwikkelingsmogelijkheden van de metaalwerkers.