Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 78 seconden

Uitreiking gedragscodeBrandveilig Bouwen Nederland (BBN) heeft aan Bert Veurink van het Verbond van Verzekeraars de BBN-gedragscode uitgereikt. Met deze door alle leden van BBN ondertekende gedragscode leveren BBN en haar leden een verdere bijdrage aan brandveiliger gebouwen.

Bert Veurink noemde tijdens de in ontvangst name van de gedragscode het een ‘goede impuls die gebouweigenaren en verzekeraars helpt bij vermindering van brandrisico’s’ “Zeker als daarbij nog eens gebruik wordt gemaakt van het boekje essentiële controlepunten”. BBN-voorzitter Joric Witlox is trots op het feit dat alle BBN-leden met de ondertekening van de gedragscode laten zien dat zij zich actief inzetten voor verbetering van brandveiligheid: “Het toont dat de leden actief werken aan verbetering van brandveiligheid en dat zij hiervoor verantwoordelijkheid nemen.”

Naast dat de BBN-leden instaan voor hun producten, zoals in de gedragscode omschreven, maakt BBN de kennis van haar leden over de producten in relatie tot brandveiligheid via de uitgave De ‘Essentiële Bouwkundige Controlepunten’. Deze beoogt een bijdrage te leveren aan brandveiliger gebouwen door hierover kennis te verspreiden aan al de betrokkenen. Dat wordt gedaan door duidelijk te maken welke punten in ieder geval van belang zijn als het gaat om bouwkundige brandveiligheid. De beschikbare kennis voor bouwkundige brandveiligheid wordt hiermee zoveel mogelijk toegankelijk gemaakt, zodat iedere betrokkene zijn verantwoordelijkheid kan waarmaken. De uitgave wordt jaarlijks herzien en gemaakt samen met Brandweer Nederland en Vereniging Bouw en Woningtoezicht Nederland

Via www.bbn.nu is het boekje gratis als PDF te downloaden. Tevens is het boekje kosteloos aan te vragen bij het secretariaat van BBN via info@bbn.nu.